Der vil blive gennemført tre onlineworkshops med interessenter fra hele Europa (landmænd, industri, rådgivere, teknikere, innovationsmæglere og politiske beslutningstagere), som vil give deres bud på, hvordan FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies kan vedtages i EU’s landbrug. Hver workshop vil blive afholdt årligt med nye eksta emner på FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies som skal drøftes i samfundet. På den måde tilstræber vi at evaluere medlemmernes interesse for platformens indhold, deres ideer til, hvordan de optimerer den, og deres evne til at vurdere den FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies der er til rådighed.

National Innovation Multi-actor Workshops

Der vil blive afholdt workshop med flere aktører fra de regionale partnere i AgroFossilFree (3 pr. gruppe), hvor de eksisterende nationale netværk (RES-relaterede klynger, nationale EIP-klynger og eksisterende GD’er) og landbrugssammenslutninger vil blive inviteret. Workshop vil blive organiseret på grundlag af:

  • Landbrug i det åbne område
  • Drivhuse
  • Bygninger til husdyrbrug

Regionale Workshops

I tæt samarbejde med de relevante interessenter udvælger AgroFossilFree partnere de mest relevante FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies -løsninger (50-70) efter emne for hver workshop og forsknings-/udviklingspartnernes geografiske og tematiske omfang. De udvalgte FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies -løsninger vil blive præsenteret i workshop, hvilket giver mulighed for:

  • at give feedback til FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies ‘s forskningsresultater for at nå ud til landbruget
  • at komme med idéer til at omsætte de tilgængelige FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies -løsninger i praksis (tilpasset specifikke regionale forhold eller forskellige anvendelser)
  • generering af innovative anvendelser af de eksisterende FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies -løsninger osv.

Forskningspartnere i AgroFossilFree vil evaluere idéernes skalerbarhed, kommercielle værdi, ressourcekrav osv. og identificere partnerøkosystemet og de nødvendige midler til opstart af innovationsbaserede samarbejdsprojekter. Oprettelsen af nye operationelle grupper omkring FEFTS vil blive støttet.

Tværnationale Workshops

Der vil blive afholdt tre tværnationale workshops baseret på: i) åbent landbrug (Polen); ii) drivhuse (Grækenland) og iii) husdyrfaciliteter (Danmark), herunder alle former for FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies . Workshopperne vil gøre det muligt at skabe udvekslinger mellem EU’s regioner, formidle resultater og praktiske løsninger og skabe gensidig forståelse og grænseoverskridende samarbejde i specifikke FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies S-innovationer. Relevante netværk og grupper vil blive inviteret til den tværnationale workshop.

shutterstock_747248968

Samarbejds Events

Der vil blive afholdt en event i Bruxelles, hvor udvalgte interessenter fra FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies -organisationen (landmænd, producenter af energisystemer, maskinproducenter, rådgivere, innovationskoordinatore, finansieringsfonde osv.) i hvert af de 8 “hubs” vil blive opfordret til at samarbejde og komme med forslag til samarbejder i forskningsprojektkonsortier, forretningsprojekter til nye FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies -udviklings- og uddannelses- eller rådgivningsordninger på europæisk plan. Succeshistorier i forbindelse med indfangning af idéer på græsrodsniveau, regionale innovationsprocesser og forbindelserne mellem andre projekter og operationelle grupper vil også blive præsenteret.”

Hørrings workshop

I Bruxelles vil der blive afholdt en hørring / workshop med EF’s aktører (GD AGRI, GD ENER, GD CLIMA, GD GROW, GD FTU, GD ENV, GD FFC) med henblik på at optimere de udviklede politiske retningslinjer og maksimere deres virkning.

Hand,Write,A,Feedback,Concept,On,Small,Chalkboard,On,The
Hvis du er interesseret i at deltage i AFF-workshops og aktiviteter i de 9 deltagende lande, kan du kontakte AFF-partneren/-partnerne i dit land. Klik på dit land, og vælg en partner på kortet.