shutterstock_722950819

Formidling af KLYNGE resultater

 • Formidling af KLYNGE resultater
 • Identifikation af interessenter til klynge-event organisationsformål
 • Anbefaling af trykte medier (videnskabelige/tekniske artikler, pressemeddelelse osv.)
 • “CLUSTER” internationale aktiviteter
 • Internationale workshops (forberedelse og organisation)
 • Nationale workshops (forberedelse og organisation)
 • Netværkssamarbejde (og klyngeaktiviteter) med andre EU-projekter
 • Deltagelse i formidlingsarrangementet
 • Check-up på “CLUSTER” aktiviteter (dvs. TelCon’s)
 • Særlige møder mellem “CLUSTER”-repræsentanterne om projekternes konsortiemøder
 • “CLUSTER” Community (dvs. interessenter) oprettelse og forvaltning

Formidling af CLUSTER-resultater

shutterstock_583402786