Acronym

ΙΝΙN

Land

Spanien

Iniciativas Innovadoras (ININ) er en konsulentvirksomhed med speciale i at fremme innovation og fremme samarbejde som nøglefaktorer i udviklingen af organisationer. ININ har bred erfaring med forskellige EU-programmer (RP6, RP7, H2020, PRIMA-Med, Ecoinnovation, Europæisk Territorialt Samarbejde (Interreg), Erasmus+, Life+, osv.), der deltager enten som partnere eller støtter offentlige og private organisationer. I de seneste fem år har ININ deltaget i mere end 40 Forsknings- og innovations-projekter, der finansieres af forskellige EU-programmer inden for forskellige ekspertiseområder: lokal udvikling og udvikling af landdistrikter, intelligent landbrug, virksomhedssamarbejde, energi, miljø osv. Forretningsområderne omfatter:

  • Europæiske projekter og programmer: ININ har erfaring inden for to områder:
    1.  Støtte til offentlige og/eller private enheder og organisationer i hele EU-projekternes og -programmernes projektlivscyklus, fra idégenerering til opbygning af partnerskaber, udarbejdelse af forslag og/eller koordinering af projekter.
    2. Lede formidlings- og udnyttelsesarbejdspakker, der udfører alle aktiviteter i forbindelse med og koordinerende partnere.
  • Virksomhedsrådgivning: ININ har bl.a. Den strategiske planlægning for sammenslutningen af miljøvirksomheder og FTU’er i Navarra, undersøgelsen af forretningsmulighederne i IKT-sektoren i Navarra inden for bioteknologi, vedvarende energi og nanoteknologi og undersøgelsen af de videnskabelige og teknologiske behov i Navarra, planen for udvikling af landdistrikterne i Pyrenæerne i Navarra, markedsundersøgelser på europæisk plan for et uddannelsesværktøj om intelligente landbrugsteknologier og udarbejdelsen af forretningsmodellen og forretningsplanen for dette værktøj, samt udformning af forretningsplaner for private virksomheder.
  • Forskning og innovation: støtte til virksomheder og klynger om udvikling af innovationsstyringsprocesser, stimulering af samarbejdsinitiativer inden for forskning og teknologisk innovation, fremme af internationalt samarbejde om forskning, udvikling og innovation.

For AgroFossilFree-projektet trækker ININ på sine erfaringer med formidling og kommunikation i H2020-projekter på landbrugsområdet, dvs. UNTWIST, PANACEAReMIXSmart-AKIS og GATES, idet de leder formidlingen af arbejdspakken. ININ har også udført teknisk arbejde i H2020-projekter på landbrugsområdet, dvs. RECAP som ansvarlig for pilotudrulning og GATES, der udvikler markedsundersøgelser og forretningsplanlægning. I AgroFossilFree-projektet vil ININ stå i spidsen for WP5 (Formidling og Udnyttelse), udarbejde, opdatere og evaluere formidlingsplanen og overvåge dens korrekte gennemførelse i hele projektets levetid. ININ vil være ansvarlig for udarbejdelse af formidlingsmaterialer og -værktøjer, herunder projektets hjemmeside og på de sociale medier. ININ vil også koordinere og udstikke retningslinjer for tilrettelæggelse og rapportering af planlagte aktiviteter.