Acronym

L & F

Land

Danmark

kontaktpersoner

L&F er en privat non-profit rådgivning; test- og forskningsforening ejet af 30.000 danske landmænd. Den bygger bro mellem landmænd og forskning i tæt samarbejde med lokale landbrugsrådgivningscentre og er den største danske leverandør af faglig viden til landmænd såvel som til fødevarevirksomheder, myndigheder og landbrugsskoler. I dette tostrengssystem fungerer L&F som nationalt center for 28 lokale rådgivningscentre i hele Danmark organiseret i det overordnede partnerskab Danish Agricultural Advisory Service, der beskæftiger 3.500 fagfolk. Omkring 650 arbejder på L&F og 3/4 har en universitetsuddannelse inden for landbrugs- og biologiske videnskaber; økonomi; virksomhedsledelse; lovgivning, IKT og markedsføring. L&F er et allround hus opdelt i 2 hovedafdelinger: Innovation og forretning. Innovationsafdelingen består af sektionerne, markafgrøder, opdræt, økonomi, avl og genetik, økologisk landbrug og fremtidigt landbrug. De er højt specialiseret i implementering og formidling af viden og innovation direkte til rådgivere og landmænd, men også virksomheder, universiteter, myndigheder og kommuner. Der gøres en stor indsats via internettet, sociale medier og særlige informationsdatabaser, der har mere end 1 million årlige besøgende fra professionele rådgivere og landmænd.