Acronym

AGENSO

Land

Grækenland

Hjemmeside

kontaktpersoner

AGENSO er en innovativ virksomhed, og dens team består af højt motiverede og kvalificerede mennesker med stor forskningserfaring på universiteter, virksomheder og europæiske projekter. AGENSO er en spin-off-virksomhed, der blev startet af et meget dynamisk team fra Landbrugsuniversitetet i Athen, der har som hovedformål at udnytte forskningsideer og -produkter, der blev genereret efter mange års engagement i EU-projekter og nationale projekter. Vores medarbejdere har kandidatgrader og doktorgrader i landbrugsteknik, informationsteknologi og miljøledelse og har arbejdserfaringer på forskellige forskningsinstitutter og universiteter (dvs. Centre of Research and Technology, Hellas (CERTH), Agricultural University of Athens (AUA), Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)).

Vores teams ekspertise spænder over Precision Agriculture (PA) tjenester og IKT-løsninger og har specialiseret sig i promovering af forskning og tjenester inden for bæredygtig produktion og avancerede teknologier til landbruget. AGENSOS’ personale har deltaget i over 38 EU-forskningsprojekter og nationale forskningsprojekter (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI og Future Internet Accelerators) og har et tæt forhold til den relative landbrugssektor, landmandsorganisationer og forskningsinstitutter med hensyn til eksterne tjenester og teknologioverførsel. AGENSO deltager i øjeblikket i 8 Horizon 2020-projekter, 5 IKT-AGRI-projekter og 6 nationale projekter til udvikling af IKT-løsninger og software til landbrugs- og miljøområdet. Desuden omfatter AGENSO’s portefølje udvikling af en landbrugsrobot og forskellige softwareapplikationer. Der tilbydes også Precision Landbrug tjenester til de enkelte landmænd og landmandens kooperativer.