Offentlige leverancer

D1.1 Rapport om den aktuelle energianvendelsesstatus i EU’s landbrug

D1.2 Rapport om rammer, metoder og standarder

D1.3 Rapport om landbrugernes behov, innovative idéer og interesser

D1.4 Multimediemateriale

D2.2 Rapport om videnskabelige artikler om FEFTS

D2.3 Rapport om videnskabelige artikler om FEFTS (1. opdatering)

D2.4 Rapport om videnskabelige artikler om FEFTS (2. ajourføring)

D2.5 Rapport om resultaterne af forskningsprojektet på FEFTS

D2.6 Rapport om forskningsprojekters resultater på FEFTS (1. opdatering)

D2.7 Rapport om forskningsprojekters resultater på FEFTS (2. opdatering)

D2.8 Rapport om industrielle FEFTS-løsninger

D2.9 Rapport om industrielle FEFTS-løsninger (1. opdatering)

D2.10 Rapport om industrielle FEFTS-løsninger (2. opdatering)

D2.11 Uddannelse og rådgivning af FEFTS-materiale

D2.12 Uddannelse og rådgivning af FEFTS-materiale (1. opdatering)

D2.13 Uddannelse og rådgivning af FEFTS-materiale (2. opdatering)

D2.14 Tilgængelige finansieringsværktøjer i EU’s landbrug

D2.15 Tilgængelige finansieringsværktøjer i EU’s landbrug (1. opdatering)

D2.16 Tilgængelige finansieringsværktøjer i EU’s landbrug (2. ajourføring)

D3.1 Report on mapping of networks/groups about FEFTS

D3.2 Online workshops rapporter

D3.3 Rapport fra de regionale workshops

D3.4 Rapport fra de tværnationale workshops

D3.5 Rapport fra samarbejds arrangementet

D3.6 Anbefalinger vedrørende FEFTS’ fremtidige forskning

D3.7 Rapport om konstaterede mangler i politikkerne og politiske retningslinjer

D4.1 Netværksfaciliter

D4.2 Virtuelt test faciliteter og samarbejdsværktøj

D4.3 Værktøj til beslutningsstøtte

D4.4 Rapport over onlineindhold

D4.5 Værktøj til beslutningsstøtte (opdatering)

D4.6 Onlineindholdsrapport (opdatering)

D5.1 Formidlingsstrategi

D5.2 Formidlingsmateriale

D5.3 Rapport om arrangementer og generelle formidlingsaktiviteter

D5.4 Rapport om arrangementer og generelle formidlingsaktiviteter (1. ajourføring)

D5.5 Rapport om arrangementer og generelle formidlingsaktiviteter (2. ajourføring)

D5.6 Rapport om AgroFossilFree i tilknytning til EU-dækkende initiativer

D5.7 Første sæt af Practice Abstracts

D5.8 Andet sæt af Praksis Abstracts

D6.2 Datastyringsplan og support pakke

D6.3 Data managementplan og support pakke (opdatering)