Der er oprettet en koordineringsgruppe for 6 H2020-projekter (TheGreefa, HyperFarm, RES4LIVE, RENAISSANCE, AgroBioHeat & AgroFossilFree) med henblik på at etablere samarbejde og fremme de udviklede teknologiløsninger til potentielle interessenter/slutbrugere på en fælles måde. Alle 6 projekter er blevet finansieret under FNR-06 A og B og LC-SC3-ES-3-2018/2020.

Fokusområder i samarbejdet

Events

Fælles tilrettelæggelse af kommunikations- og formidlingsarrangementerne (herunder fælles formidlingsmateriale) om relevante messer, videnskabelige/tekniske konferencer, workshops, seminarer osv.

Succes historier

Udveksle de ikke-fortrolige oplysninger om succes historierne, mellem det ene eller alle projekter, baseret på resultaterne / resultaterne.

Indsigt

Udveksle inside (ikke-fortrolige oplysninger) om udvikling af innovative teknologier baseret på erfaringerne fra projekternes gennemførelse.

Workshops

Fælles tilrettelæggelse af workshopper; Seminarer; m.v. blandt alle projekterne eller under relevante eksterne arrangementer i forbindelse med udviklingen af udnyttelsesstrategien Forretningsmodel- og planskabelser samt med hensyn til livscyklusvurdering / bæredygtighedskonsekvensanalyse.

Viden

Udveksling af viden og indsigt vedrørende udviklingen af strategi for implementering, forretningsmodeller, planlægning samt livscyklusvurdering og bæredygtighedskonsekvensanalyse.

Information

Udveksling af oplysninger om de ikke-tekniske hindringer og risici med hensyn til levering af teknologiløsningerne til markedet.