Hovedformålet med AgroFossilFree-projektet er at bane vejen for EU’s de-fosilisering af landbruget ved at mindske afhængigheden af fossil energi, samtidig med at opretholde afgrødeudbyttet og -kvaliteten, og reducere miljøpåvirkningen. For at opnå dette mål er der opstillet 5 specifikke mål:

Mål 1

Vurdering af den aktuelle energistatus i EU’s landbrug og identificering af faktorer, der påvirker indførelsen af innovation og udbredelsen af FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies

Mål 2

Identifikation og registrering af tilgængelige FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies fra resultater af anvendt forskning til markedsløsninger og udforskning af eksisterende finansieringsværktøjer til de-fossiliseringsaktiviteter

 

Mål 3

Samarbejde med alle relevante interessenter i tematiske grupper ved hjælp af interaktive fysiske og online metoder til at producere samfundsbaserede ideer til integration af fossile energifrie strategier og teknologier i landbrugssystemer på regionalt og EU-plan

Mål 4

Oprettelse af en AgEnergy online platform med alle tilgængelige FEFTS, Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies der skal vurderes af interessenter og levere et beslutningsstøtteværktøj til at foreslå interventioner og finansieringsværktøjer

 

Mål 5

Udarbejdelse af politiske retningslinjer på EU-plan, regionalt og nationalt plan og formidling af dem for at øge synligheden og fremme de foreslåede strategier og teknologier inden for reel landbrugsaktivitet i den nærmeste fremtid