Greefa-projektet er rettet mod en ny teknologi til opvarmning, køling, luftfugtighedskontrol og vandgenvinding i drivhuse samt til tørring af landbrugsafgrøder ved hjælp af termokemiske processer baseret på brugen af saltopløsninger (termokemiske væsker).

HyperFarm er et Innovations Action (IA) projekt, der har til formål at demonstrere kombinerede agro-voltaiske (PV) systemer med dobbelt arealanvendelse til afgrødeproduktion og samtidig elproduktion. HyperFarm slutter sig til flere typer aktører med det formål at optimere bæredygtige agro-voltaiske forretningsmodeller samt teste systemets gennemførlighed gennem inddragelse af nye innovative fotovoltaiske (PV) teknologier, radikalt nye afgrødeproduktionssystemer, interessentinnovationsworkshops og accept mellem borgere og forbrugere, offentlig opfattelsesanalyse og undersøgelser af landmandens accept. HyPErFarm udvikler og demonstrerer også nye måder at udnytte og distribuere den producerede energi på gården.

RES4LIVE er et Innovatio Action projekt (IA), der beskæftiger sig med tilpasning af RES-teknologier og -maskiner og deres demonstration i storskala på bedriftsniveau. RES-teknologier og -maskiner som kræver støtteforanstaltninger med hensyn til fysisk planlægning, infrastruktur, forskellige forretningsmodeller og markedsordninger, tendenser, som der ikke er under kontrol set fra en landmands synspunkt.

RENAISSANCE-projektet er et Innovation Action projekt (IA), hvis mål er at levere en fællesskabsdrevet skalerbar og replikerbar tilgang til at implementere nye forretningsmodeller og teknologier, der understøtter ren produktion og fælles distribution af energi i lokalsamfundene.

Agrobioheat

AgroBioHeat projektet har til formål at fremme anvendelsen af restbiomasse fra landbruget til varmeproduktion i Europa. Restbiomasse fra landbruget er en stor, uudnyttet og lokalt tilgængelig ressource, som kan understøtte opnåelsen af de europæiske klima – og energimålsætninger, mens det samtidig bidrager til erhvervsudvikling i landområder og cirkulær økonomi.

AgroFossilFree_square

AgroFossilFree-projektet har til formål at skabe en ramme, inden for hvilken interessenter vil samarbejde om at evaluere og fremme det nuværende FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies i EU’s landbrug for at mindske brugen af fossile brændstoffer på kort sigt og eliminere brugen af fossile brændstoffer i enhver landbrugsproces fra vugge til “gård-gate”, samtidig med at udbyttet og kvaliteten af slutproduktet opretholdes.