Retningslinjer for korrekt FEFTS-indberetning

via online Google Forms-spørgeskema, – udført af AFF-partnere eller direkte af interessenter

Der er udviklet et spørgeskema der fungerer som et operativt værktøj til opbygning af et bibliotek over fossile energifrie teknologier og strategier (FEFTS). Gennem dette værktøj har brugerne mulighed for at registrere og klassificere FEFTS ved at udfylde oplysninger om specifikke forhold vedrørende den pågældende FEFTS.

Ved indrapportering af FEFTS-emner til AgEnergy-platformen skal følgende trin følges:

 1. Som første step og som foreløbig identifikation af FEFT’en angiver brugerne navnet på FEFTS teknologien, organisationen og e-mailen.
 2. Ved de følgende spørgsmål skal brugerne vælge FEFTS-kategori (1-videnskabelig artikel, 2-forskningsprojekt, 3-kommercielt produkt, 4-uddannelsesmateriale, 5-finansieringsmekanismer). Afhængigt af valg af kategori vil brugerne blive ledt til et særskilt sæt spørgsmål for hver FEFTS-type.
 3. Efter dette identifikationsafsnit behandles et fælles sæt spørgsmål for alle FEFTS. Dette med henblik på at vurdere FEFTS-specifikationerne og definere indenfor hvilken landbrugssektor FEFTS finder anvendelse.
  • Analyse af mulige FEFTS brugere
  • Type af FEFTS teknologi
  • Type landbrugsproduktion, som denne FEFTS er beregnet til
  • Angivelse af en liste med 5 nøgleord
  • Upload af billeder, audiovisuelt materiale og relevant pdf/ppt materiale eller links, der henviser til dette materiale
  • Link til det aktuelle FEFTS websted og andre relaterede websteder
  • Yderligere oplysninger. Oplysningerne kan være på engelsk og / eller på det lokale sprog.
 1. Den næste gruppe af spørgsmål giver en klar definiation af FEFTS-anvendelsesområdet. Under dette afsnit gives en beskrivelse af den landbrugsteknologi, hvor FEFTS’en finder anvendelse. Brugere kan definere det mest oplagte FEFTS-anvendelsesområde ved afkrydsning på en liste med muligheder. Efter valg af en kategori ledes brugere til specifikke spørgsmål med uddybende information om FEFTS-anvendelsesområdet.
 2. Efterfølgende stilles spørgsmål vedrørende typen af FEFTS (ren energiproduktion, energieffektivitet, kulstofbinding i jorden).
  • Valg af ren energiproduktion fokusere på vedvarende energiforsyning og fører derfor enten til energiproduktions- eller lagringssystemer med underspørgsmål til yderligere at beskrive disse FEFTS-egenskaber.
  • Forbedring af energieffektivitet fører til valg af en bestemt forbedring af energitypen.
  • Kulstoflagring i jorden er et ekstra emne for relevant FEFTS og fører til et spørgsmål vedrørende bestemmelse af henholdsvis type af kulstoflagring / -strategi / -metode.

Alle spørgsmålene i dette afsnit efterfølges af specifikke spørgsmål, hvor brugerne vælger den bedst dækkende mulighed, som giver den mest korrekt vurdering og kategorisering af FEFTS.

 1. Afslutningsvis gives en vurdering af FEFTS’en (generel, miljømæssig og socioøkonomisk). Der sigter mod at evaluere FEFTS’en og dens indvirkning på de nævnte emner, såvel som EFTS’sen anvendelighed og effektivitet. Brugere kan enten vælge fra en liste med flere valgmuligheder eller de kan opliste flere argumenter/aspekter baseret på deres opfattelse af FEFTS’en ved hjælp af en bedømmelses-skala (1-helt uenig, 2-uenig, 3-neutral, 4- enig, 5-helt enig).

Note 1: Flere valg/svar er muligvis ikke relevante eller anvendelige ved alle spørgsmål, men kan være det for andre. Baseret på strukturen i denne undersøgelse kan muligher ikke fjernes eller skjules. Fortløbende i undersøgelsen skal brugerne vælge hvert felt i henhold til FEFTS karakteriseringen for at undgå fejlagtig fortolkning. Svar til alle spørgsmål er afgørende for den optimale klassificering af hver enkelt FEFTS.

 

Note 2: Når en undersøgelse er sendt, er det ikke muligt at lave tilføjelser eller ændringer. Derfor, i tilfælde af tvetydige svar, anbefales brugeren venligst at indsende en ny undersøgelse, hvor alle relevante data er medtaget.