Hvad er de største udfordringer projektet står over for?

Det globale landbrug er afhængigt af primært fossile ressourcer til at dække de fleste af sine energibehov. Det gælder landbrugets produktivitet i både afgrødeproduktion og kontrolleret miljø og klima i landbrugsbygninger. Det høje forbrug af fossile brændstoffer og forringelsen af den naturlige kulstoflagring er sket ved den menneskeskabte påvirkning som forårsager klimaændringer.

Nye fossilenergifri teknologier og strategier (FEFTS) i forbindelse med mere bæredygtig energiproduktion og -anvendelse er udviklet af industrien og forskningsenheder. I landbrugssektoren er der dog stadig en betydelig kløft mellem denne udvikling og EU-landbrugernes faktiske vedtagelse og anvendelse af de tilgængelige værktøjer og praksisser, navnlig for store antal små og mellemstore producenter med begrænset adgang til information.

shutterstock_1044200230

Hovedprojektmål

Hovedformålet med AgroFossilFree er at skabe en ramme, inden for hvilken centrale interessenter vil samarbejde om at evaluere og fremme den aktuelt tilgængelige FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies i EU’s landbrug.

Hvad er FEFTS?

FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies   henviser til de værktøjer, der er nødvendige for at håndtere en renere og mere effektiv energiproduktion og -anvendelse i landbruget.

FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies er kategoriseret ud fra landbrugsteknologi anvendelse. De to hovedkategorier handler om produktion af ren energi og forbedring af energieffektivitet, mens en hjælpekategori henviser til kulstoflagring.

Nogle FEFTS-eksempler

shutterstock_1129622285
0600
shutterstock_1392193139

Fotovoltaik (PV), solvarme, vindmøller, varmepumper, biogas-/biometanproduktion, omdannelse af fast biomasse

shutterstock_337316813
shutterstock_734715346
shutterstock_617082044

Bygningssystemer (BMS), Effektiv vedligeholdelse af køretøjer, Præcisionslandbrugsteknikker, Præcisions husdyrbrug, Bevaringslandbrug

shutterstock_1696604602
shutterstock_1594305079
shutterstock_1463137478

Sædskifte, jorddækning, ingen / minimum jordbearbejdning, næringsstofhåndtering, afgrødediversificering

Overordnet bidrag til EU's strategier

AgroFossilFree-projektet vil bidrage til EU-strategierne(dvs.. EU Green Deal og Farm to Fork strategy) da det har til formål at reducere brugen af fossil energi i alle landbrugsproces fra vugge til gate (levering fra gården), samtidig med at udbyttet og kvaliteten af slutproduktet opretholdes.