AgroFossilFree består af 6 arbejdspakker. De første fire vedrører projektets kerneaktiviteter, mens de to andre er overordnede (Kommunikation/Formidling og Ledelse)

WP1 omfatter alle aktiviteter til evaluering af den aktuelle energianvendelsesstatus i EU’s landbrug og vurdering af behovene og interesserne for fossilenergifri teknologier og strategier, der skal anvendes i det fremtidige landbrug, og udbredelsen af disse innovationer inden for de sociale systemer.

WP1

Nuværende status for energiforbruget i EU’s landbrug og identificering af faktorer, der påvirker indførelsen af innovation og udbredelsen af FEFTS

WP2

Register over tilgængelige FEFTS- og finansieringsværktøjer i EU’s landbrug

WP2 vil opgøre tilgængelige fossil-energi-fri teknologier og strategier og tilgængelige finansieringsværktøjer i det europæiske landbrug og analysere deres udvikling over tid.

WP3 vil bygge videre på resultaterne fra WP1 og WP2, skabe tværgående innovation og innovation med flere aktører på regionalt plan, støtte grænseoverskridende samarbejde og sikre bæredygtigheden og forbindelserne mellem det interregionale multi-aktørnetværk om fossilenergifri teknologier og strategier med EIP-AGRI og andre EU-dækkende initiativer såsom EERA. I denne WP vil der blive udarbejdet praksis abstracts, der kræves i henhold til EIP-AGRI og politiske guide- / retningslinjer for højere udbredelse af FEFTS i EU’s landbrug.

WP3

Interaktivt netværk mellem innovation, konsultation og udvikling af politiske retningslinjer for FEFTS’s vedtagelse i EU’s landbrug

WP4

AgEnergy Online Platform

AgEnergy Platform oprettes og udfyldes med WP1-, WP2- og WP3-resultater. WP3 og WP4 er tæt forbundne, da AgEnergy-platformen vil fremme interessenternes engagement i workshopperne, indsamle deres feedback og støtte oprettelsen af et virtuelt AgroFossilFree-fællesskab.

Der vil blive fastlagt en formidlings- og kommunikationsstrategi for at hjælpe projektresultaternes synlighed og interessenternes engagement på regionalt, nationalt og europæisk plan, hvilket maksimerer deres virkning og sikrer bæredygtigheden af projektresultaterne ved afslutningen. Partnerne vil gennemføre interaktive formidlings- og kommunikationsaktiviteter gennem hele projektet.

WP5

Formidling og kommunikation

WP6

Projektledelse

WP6 vil sikre en god finansiel administration og risikostyring af projektet.