Acronym

RESCOOP

Land

Belgien

REScoop.eu er den europæiske sammenslutning af energifællesskaber/kooperativer for borgere. Vi et et stadigt voksende netværk af 1500 energikooperativer og repræsenterer over 1 million EU-borgere i energi omstilling. Vores medlemmer opererer over hele det europæiske kontinent og beskæftiger sig med en bred vifte af aktiviteter: Energi kooperativer genererer typisk projeker og tjenesteydelser omkring vedvarende energiproduktion, energiforsyning, elektrisk bil deleordning, energieffektivtiet, fleksibilitet som inkluderer kollektiv egen-forbrug, lagring, og reaktion på efterspørgsel. Gennem REScoop.eu, ønsker disse forbrugere og kooperativer, at deres stemme bliver hørt i de europæiske energidabatter. Det er trods alt dem, som skal batale for omstilling til bæredygtig energi systemer.

REScoop.eu har fire veldefinerede målsætninger og vil accelerere energiomstilling til energi-demokrati.

  • Vi repræsenterer borgernes stemme og borgerenergi kooperativer overfor de europæiske politikudviklere (policy makers).
  • Vi støtter aktivt start-up af nye energi kooperativer og skaber samarbejde mellem dem
  • Vi udvikler services omkring ‘business intelligence’, boger inddragelse, financiering og ’emobility’
  • Vi fremmer den kooperative forretningsmodel i energisektoren

REScoop.eu samarbejder med AgroFossilFree på at få erfaringer vedrørende fællesskabs engagement og kooperative forretiningsmodeller frem i lyset og desuden støtter vi fælles energi projekter af forskellig slags gennem de forskellige stadier af projekt udviklings cyklus. Desuden bidrager vi med vores store ekspertise og erfaring vedr. regulering og lovgivningsaspekter i relation til energi markedet og energi fællesskaber, deler ekspertise om borgerindragelse og kooperative forretningsmodeller (WP1 og WP2), leder en interessent kortlægnings øvelse (WP3) og støtter kommunikations og dissiminations aktiviteter ved at dele projektrelateretede opdateringer med vores netværk af kooperativer og EU policy makers (WP4 og WP5)