3-årig CSA (fra oktober 2020)

2 millioner euro finansieret af Horisont 2020

16 partnere fra 9 EU-lande

8 Innovation ``hubs`` (klynger)

0
AgEnergy Platform
0
Interaktiv innovation multi-aktør workshops i hver ``hub``
0
Tværnationale workshop
0
Samarbejds events

400 landmænd har brug for vurdering

1700 FEFTS identificeret og kategoriseret

1 Politisk retningslinje om fossilfri EU's landbrug

50 FEFTS ``praksis abstracts`` (20 plantebrug, 10 drivhuse, 20 husdyr)

10-25 nye FEFTS med brugspotentiale (pr. region)

800 FEFTS-leverancer på AgEnergy-platformen

shutterstock_681500482