Acronym

TTA

Land

Spanien

Trama TecnoAmbiental

Trama TecnoAmbiental, S.L. (TTA), med hovedkvarter i Barcelona, er en international ingeniør- og konsulentvirksomhed, der siden 1986 har været aktiv inden for vedvarende energi og energieffektivitet med henblik på at udrydde fattigdom og fremme velstand. TTA har en anerkendt track-record i at levere elektricitet til fjerntliggende områder og dens erfaring omfatter ekstensive on-the-ground energisystem design, teknik, implementering og forretningsmodeller, samt udviklingpolitik og planlægning. TTA arbejder også med Forskning og Udvikling i forbindelse med elektrificering i landdistrikterne og har udviklet sin egen teknologi til forvaltning, regulering og transformation af elektricitet, der er tilpasset individuelle og kollektive anlæg.

 

TTA er pioner inden for mikronet af forskellig størrelse og typer og tilbyder omfattende konsulenttjenester til alle faser af vedvarende energibaseret (produktions- og solcelle-hybridmikroneter, vind- osv., med lagring) programmer og elektrificeringsprojekter, herunder turn-key , konceptudvikling, gennemførligheds- og levedygtighedsundersøgelser, design og teknik, udarbejdelse af tekniske specifikationer og udbud, konsekvensanalyser af elnetnet, kontraktindgåelse og indkøb, udførelse eller konstruktions tilsyn, gennemførelse, idriftsættelse, overvågning samt drift og vedligeholdelse, overvågning og håntering af lovgivningskrav. Desuden dækker dens ekspertise alle tværgående aspekter – miljømæssige, institutionelle, lovgivningsmæssige, økonomiske, finansielle og sociale. TTA’s gennemførelse af mere end 150 projekter i de sidste 10 år viser færdigheder, fleksibilitet og stærk teknisk baggrund for dets meget motiverede, tværfaglige team samt virksomhedens faste engagement i at levere tjenester og løsninger af høj kvalitet, der er teknisk, socialt og miljømæssigt optimale, integrerer og harmoniserer kundernes behov med alle relaterede parters behov.

 

TTA’s gennemførelse af en lang række projekter og undersøgelser på verdensplan, der dækker over 60 lande, i de forskellige geografiske regioner, for forskellige kunder både private og offentlige, såsom: initiativtagere, entreprenører, private udviklere, elselskaber, regeringer, store multilaterale og bilaterale finansieringsinstitutioner: Verdensbanken, IFC, UNDP, UNOPS, UNIDO, Global Energy Facility (GEF), UNESCO, UNICEF, Inter-American Development Bank (IDB), Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) , har Europa-Kommissionen, AECID (Det Spanske Agentur for Samarbejde og International Udvikling), GIZ, konsolideret virksomheden som et referencepunkt inden for sit område. TTA har således opnået anerkendelse fra disse institutioner. Desuden tilbyder TTA også målrettet uddannelse til interessenter uden for nettet og har udarbejdet og gennemført flere kapacitetsopbygningsprojekter, herunder for ECREEE, UNIDO, UNDP, Verdensbanken, nationale regeringer og ngo’er.