Acronym

WIP

Land

Germany

WIP Renewable Energyes (forkortelse for WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG) er en privat virksomhed grundlagt i 1968. Det tværfaglige, internationale personaleteam i WIP involverer mere end 30 medarbejdere. WIP har været aktiv inden for vedvarende energiteknologier (sol, solceller, vind, biomassehydro) i over fire årtier og har leveret tekniske ekspertiser og tjenstesydelser til både industrielle og offentlige kunder på internationalt plan. WIP’s mission er at bygge bro mellem forskning og implementering af vedvarende energisystemer. Det har en lang tradition for at udføre fremragende aktiviteter i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen, nationale enheder og internationale organisationer. WIP’s vigtigste forretning er afholdelse af små og store internationale vedvarende energibegivenheder samt styring af internationale forsknings-, demonstrations- og markedsstøtteprojekter for vedvarende energi. WIP tilbyder projektudvikling, projektledelse, teknisk tilsyn og realisering af projekter, som indebærer koordinering af internationale konsortier. I mere end 20 år har IPW været arrangør af den europæiske fotovoltaiske (PV) solenergikonference og -udstilling (EU PV SEC; www.photovoltaic-conference.com), verdens største årlige begivenhed dedikeret til solcelleforskning, -teknologier og -industrier. WIP er også medarrangør af den årlige europæiske biomassekonference og -udstilling (EU BC&E; www.conference-biomass.com).

WIP er medlem af European Biomass, Photovoltaic and Wind Energy Associations, EUBIA, EPIA og EWEA samt stiftende medlem af EUREC, European Association of Renewable Energy Research Centres. Det er desuden medlem af de europæiske teknologi- og innovationsplatforme (ETIP): om vedvarende opvarmning og køling (RHC-ETIP), bioenergi (ETIP Bioenergi), fotovoltaik (ETIP PV), intelligente netværk for energiomstilling (ETIP SNET) og også DHC+-teknologiplatformen for fjernvarme og fjernkøling.