3-ετές CSA (με έναρξη τον Οκτώβιο 2020)

2 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από Horizon 2020

16 συνεργάτες από 9 χώρες της ΕΕ

8 «κόμβοι» καινοτομίας

0
Πλατφόρμα AgEnergy
0
Διαδραστικά εργαστήρια καινοτομίας πολλών παραγόντων στον κάθε «κόμβο»
0
Διακρατικά εργαστήρια
0
Εκδήλωση διαμεσολάβησης

Αξιολόγηση αναγκών 400 αγροτών

1700 FEFTS ταυτοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν

1 κατευθυντήρια γραμμή πολιτικής για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα στη γεωργία της ΕΕ

50 FEFTS «περιλήψεις πρακτικής» (20 ανοιχτού πεδίου, 10 θερμοκήπια, 20 κτηνοτροφικές μονάδες)

10-25 καινοτόμα FEFTS με δυνατότητα χρήσης (ανά περιοχή)

Ανάπτυξη 800 FEFTS στην πλατφόρμα AgEnergy

shutterstock_681500482