ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

AUA

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο παλαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και συνεισφέρει από το 1920, συνεχώς και ασταμάτητα στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, παρέχοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις επιστήμες που σχετίζονται με την γεωργία. Το ΓΠΑ επιτελεί το 1/3 της γεωργικής έρευνας στην Ελλάδα. Το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια πράσινη έκταση κοντά στην Ακρόπολη, στην καρδιά των αρχαίων ελαιώνων. Το ΓΠΑ περιλαμβάνει ένα συγκρότημα 16 κτηρίων με αίθουσες διδασκαλίας, 48 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών καθώς και εκτεταμένες γεωργικές εγκαταστάσεις όπως δενδροκομείο, αμπελώνες, πειραματικούς αγρούς, κήπους καλλωπιστικών φυτών, θερμοκήπια, βουστάσια και προβατοστάσια, ορνιθοτροφείο, γαλακτοκομείο και ενυδρείο σε μια συνολική έκταση 1800 στρεμμάτων. Η συνεισφορά του ΓΠΑ σχετίζεται με ένα ευρή φάσμα ζητημάτων σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινή ζωή των ελλήνων αλλά και των ευρωπαίων πολιτών. Τα ζητήματα αυτά αφορούν: την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, την διατήρηση των υδατικών πόρων, την βιολογική γεωργία, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

 

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΟΑ) έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία γνώσης, αποτελεσμάτων έρευνας αλλά και την εκπαίδευση επιστημόνων (πτυχιακό και μεταπτυχικό επίπεδο) στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα σπουδών του συνδυάζει τομείς και από φυσικές αλλά και από κοινωνικές επιστήμες. Το τμήμα έχει μακρά εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και σχέσεις και στενή συνεργασία με πολλά ερευνητικά και μη ιδρύματα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε αντικείμενα σχετικά με την καινοτομία, την κατάρτιση και την μάθηση, γεωπεριβαλλοντικά θέματα, την αξιολόγηση τακτικών/πολιτικών, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση έργων κ.α. με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Ο διεπιστημονικός σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνας όπως και οι συμμετοχικές τεχνικές (participatory techniques) είναι επίσης μέρος της εξειδίκευσης του προσωπικού του. Το Εργαστήριο είναι εταίρος εκ μέρους του ΓΠΑ στο EU-FRAS και διαπιστευμένος πάροχος μονάδων CECRA.

 

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ & ΓΜ) είναι ένα από τα παλαιότερα του ΓΠΑ και συγκεκριμένα, ο Τομέας Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας έχει μεγάλη εμπειρία στα ενεργειακά συστήματα στη γεωργία. Έχει πλήθος εξοπλισμού που καλύπτει ένα ευρή φάσμα αντικειμένων όπως ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό γεωργικών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και θερμοκηπίων) όπως: κινητήρες εσωτερικής καύσης, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, συστήματα γεωργίας ακριβείας, ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρομηχανικά συστήματα, αισθητήρες και αυτοματισμούς, ρομποτική, τεχνολογίες μετά τη συγκομιδή, ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ και επεξεργασία νερού για χρήση στη γεωργία.