Θα πραγματοποιηθούν τρία διαδικτυακά εργαστήρια με ενδιαφερόμενους φορείς από όλη την Ευρώπη (αγρότες, βιομηχανία, σύμβουλοι, τεχνικοί, διαμεσολαβητές καινοτομίας και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής) που θα παράσχουν τις γνώσεις τους για το πώς θα μπορούσαν να υιοθετηθούν τα FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies στη γεωργία της ΕΕ. Κάθε εργαστήριο θα πραγματοποιείται ετησίως αφού κάθε ομάδα νέων FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies φτάσει στην πλατφόρμα με επιπλέον θέματα που θα συζητώνται μεταξύ της κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουμε στην αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των μελών για το περιεχόμενο της πλατφόρμας, των ιδεών τους σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησής της και της ικανότητάς τους να αξιολογούν τα διαθέσιμα FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies .

Εθνικά εργαστήρια καινοτομίας πολλαπλών παραγόντων

Τα πολυπαραγοντικά εργαστήρια θα διοργανωθούν από τους τοπικούς εταίρους του AgroFossilFree (3 ανά κόμβο), όπου θα προσκληθούν τα υπάρχοντα εθνικά δίκτυα (ομάδες σχετικές με RES, εθνικές ομάδες EIP και υπάρχουσες Επιχειρησιακές Ομάδες) και ενώσεις αγροτών. Τα εργαστήρια θα οργανωθούν βασισμένα σε:

  • Γεωργία ανοιχτού πεδίου
  • Θερμοκήπια
  • Κτηνοτροφικές μονάδες

Μεθοδολογία τοπικών εργαστηρίων

Σε στενή συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, οι συνεργάτες του AgroFossilFree θα επιλέξουν τις πιο σχετικές λύσεις FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies (50-70) σύμφωνα με το αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και το γεωγραφικό και θεματικό πεδίο των συνεργατών έρευνας / επέκτασης. Οι επιλεγμένες λύσεις FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies θα παρουσιαστούν στα εργαστήρια, επιτρέποντας:

  • την παροχή σχολίων στα ερευνητικά αποτελέσματα των FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies για να επικοινωνηθούν στην αγροτική κοινότητα,
  • δημιουργία ιδεών για την πρακτική εφαρμογή των διαθέσιμων λύσεων FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies (προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ή διαφορετικές χρήσεις),
  • δημιουργία καινοτόμων χρήσεων για τις υπάρχουσες λύσεις FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies κ.λ.π.

Οι ερευνητικοί εταίροι στο AgroFossilFree θα αξιολογήσουν την επεκτασιμότητα των ιδεών, την εμπορική τους αξία, τις ανάγκες σε πόρους κ.λπ. και θα προσδιορίσουν το περιβάλλον των εταίρων και τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την άρτια εκκίνηση συνεργατικών έργων που βασίζονται στην καινοτομία. Θα υποστηριχθεί η δημιουργία νέων επιχειρησιακών ομάδων γύρω από τα FEFTS.

Διακρατικά Εργαστήρια

Θα οργανωθούν τρία διακρατικά εργαστήρια με βάση: (i) τη γεωργία ανοιχτού πεδίου (Πολωνία) · (ii) τα θερμοκήπια (Ελλάδα) και (iii) τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (Δανία), συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies . Τα εργαστήρια θα επιτρέψουν τη δημιουργία ανταλλαγών μεταξύ περιοχών της ΕΕ, τη διάδοση αποτελεσμάτων και πρακτικών λύσεων και τη δημιουργία αλληλεπίδρασης και διασυνοριακών συνεργασιών σε συγκεκριμένες καινοτομίες του FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies . Σχετικά δίκτυα και ομάδες θα προσκληθούν στο διακρατικό εργαστήριο.

shutterstock_747248968

Εκδήλωση διαμεσολάβησης

Μια εκδήλωση διαμεσολάβησης θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες, όπου θα προσκληθούν επιλεγμένοι ενδιαφερόμενοι από την κοινότητα των FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies (αγρότες, παραγωγοί ενεργειακών συστημάτων, κατασκευαστές μηχανημάτων, σύμβουλοι, διαμεσολαβητές καινοτομίας, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων κ.λπ.) από κάθε έναν από τους 8 “κόμβους” προκειμένου να αλληλεπιδράσουν και να προκύψουν ορισμένες συνεργασίες σε κοινοπραξίες ερευνητικών έργων, επιχειρηματικά έργα για την ανάπτυξη νέων FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies και εκπαιδευτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα παρουσιαστούν επίσης ιστορίες επιτυχίας που σχετίζονται με τη σύλληψη ιδεών σε βασικό επίπεδο , τοπικές καινοτόμες διαδικασίες και σύνδεσμοι μεταξύ άλλων έργων και επιχειρησιακών ομάδων.

Εργαστήριο Γνωμοδότησης

Ένα εργαστήριο γνωμοδότησης με φορείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( DG AGRI, DG ENER, DG CLIMA, DG GROW, DG RTD, DG ENV, DG JRC) θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι αναπτυγμένες Πολιτικές Κατευθυντήριες γραμμές και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους.

Hand,Write,A,Feedback,Concept,On,Small,Chalkboard,On,The
Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στα εργαστήρια και στις δραστηριότητες του AFF στις 9 χώρες-στόχους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες του AFF που βρίσκονται στη χώρα σας. Κάντε κλικ στη χώρα σας και επιλέξτε έναν συνεργάτη από το χάρτη.