Τι είναι η πλατφόρμα AgEnergy;

To AgroFossilFree θα δημιουργήσει μία διαδικτυακή “AgEnergy πλατφόρμα” η οποία θα περιέχει όλα τα διαθέσιμα FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies   σε μορφή υλικού εύκολα προσβάσιμου και κατανοητού προς τον τελικό χρήστη, ακολουθώντας τη μορφή EIP-Service Point.

0
Αναπτύξεις FEFTS στην AgEnergy πλατφόρμα
800-
0
υλικό τελικού χρήστη διαθέσιμο στην πλατφόρμα AgEnergy

Τι θα κάνει η πλατφόρμα AgEnergy για εσάς ως ενδιαφερόμενο;

Η πλατφόρμα AgEnergy θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε διαθέσιμα FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies και θα σας επιτρέπει να αλληλεπιδράσετε με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να εκφράσετε ιδέες και ανάγκες. Ως ενδιαφερόμενος, θα είστε σε θέση να αξιολογείτε FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies που δημιουργήσατε και να ταξινομείτε τις τεχνολογίες ανάλογα με τις ανάγκες, τη συνάφεια, τη δυνατότητα εφαρμογής και την πρακτικότητα.

Η πλατφόρμα AgEnergy θα περιλαμβάνει ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Tool) που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το πιο αποτελεσματικό FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies για τις συγκεκριμένες ανάγκες του αγροκτήματός σας, κατατάσσοντας τις πιο κατάλληλες επενδύσεις, παρέχοντάς σας τα μέσα για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των απαιτούμενων επενδύσεων.

Η πλατφόρμα AgEnergy θα σας βοηθήσει να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα

  • Ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνολογίες;
  • Που μπορώ να τις αποκτήσω;
  • Ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα (δηλαδή πόσο θα αυξηθεί η παραγωγή ή πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν);
  • Πόσο θα κοστίσει;
  • Πως θα λάβω χρηματοδότηση για την επένδυση;

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την πλατφόρμα AgEnergy εδώ!