ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

AU

ΧΩΡΑ

Δανία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Πανεπιστήμιο του Ώρχους (Aarhus University – AU) ιδρύθηκε το 1928 και έχει 37,500 φοιτητές, εκ των οποίων περίπου 1,900 διδακτορικούς – εκ των οποίων ένας στους τέσσερις φέρει ξένη υπηκοότητα – και περίπου 700 μεταδιδακτορικούς επιστήμονες και 8,000 υπαλλήλους. Το AU καλύπτει ολόκληρο το ερευνητικό φάσμα και μια σειρά διεθνών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων. Η Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρήσεων του Τμήματος Μηχανικής (Department of Engineering/Operations Management Unit) διεξάγει έρευνα και διδασκαλία στους τομείς της Μηχανικής Βιοσυστημάτων (Biosystems Engineering), καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογίες για την εφαρμογή στην βιομηχανική παραγωγή και τα σύστηματα βιοπαραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα Διαχείρισης Επιχειρήσεων του Τμήματος Μηχανικής ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την υλοποίηση τεχνολογιών σχεδιασμού, ελέγχου και εφαρμογών για την με ακρίβεια διαχείριση εργοστασίων και άλλων δομών παραγωγής, καθώς και μεθόδων συλλογής και τεκμηρίωσης δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα της παραγωγής. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, αισθητήρων, μαθηματικών / φυσικών μοντέλων, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση λειτουργιών και εργασιών, σχεδιασμό και υλοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών.

 

Επιπροσθέτως, νέα προϊόντα και μέθοδοι παραγωγής αξιολογούται ως προς τη βιωσιμότητα, τη σκοπιμότητά τους κλπ. Η εμπειρία που αναφέρθηκε εξελίσσεται μέσα από ερευνητικά έργα H2020, ΙοF2020, EU ERA-NET ICT-AGRI (VAROS, GeoWebAgri, FutureCropping & Square Meter Farming).