ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

AGENSO

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Agenso είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία της οποίας το δυναμικό απαρτίζεται από ικανούς ανθρώπους με υψηλά κίνητρα και εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε Πανεπιστήμια, εταιρείες και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Agenso αποτελεί μία spin-off εταιρεία η οποία ξεκίνησε από μια πολύ δυναμική ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας ως κύριο στόχο την εκμετάλλευση ερευνητικών ιδεών και προϊόντων τα οποία παρήχθησαν μετά από την συμμετοχή πολλών χρόνων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα. Οι άνθρωποί μας κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα ειδίκευσης στην γεωργική μηχανική, την τεχνολογία των πληροφοριών και την περιβαλλοντική διαχείριση και έχουν εργασιακή εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια (π.χ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)).

Η εμπειρία της ομάδας μας εκτείνεται σε υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας και ΤΠΕ λύσεων. Επιπλέον η ομάδα μας ειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας και τον υπηρεσιών στους τομείς της βιώσιμης παραγωγής και της προηγμένης τεχνολογικής εξέλιξης στην γεωργία. Το προσωπικό της Agenso έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 38 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI και Future Internet Accelerators) και έχει στενή σχέση με τους τομείς της γεωργικής βιομηχανίας, με αγροτικούς οργανισμούς και ερευνητικά ινστιτούτα όσον αφορά τις εξωτερικές υπηρεσίες και την μεταφορά τεχνολογίας. Αυτή την στιγμή η Agenso συμμετέχει σε 8 προγράμματα Horizon 2020, 5 ICT-AGRI και 6 εθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ και λογισμικών στους τομείς της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο της Agenso περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός γεωργικού ρομπότ καθώς και διάφορες εφαρμογές software. Επιπροσθέτως, η εταιρείας προσφέρει υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας μεμονωμένα σε αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς.