ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

TEAGASC

ΧΩΡΑ

Ιρλανδία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το TEAGASC είναι η Ιρλανδική Αρχή Γεωργίας και Ανάπτυξης Τροφίμων. Είναι ένας Ιρλανδικός Κρατικός Φορέας που ιδρύθηκε βάση του νόμου του 1988 για την γεωργία (Έρευνα, Κατάρτιση και Συμβουλευτική). Αποστολή του είναι να υποστηρίξει την επιστημονική καινοτομία στον τομέα των γεωργικών τροφίμων και την ευρύτερη βιοοικονομία, έτσι ώστε να στηρίξει την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τα παραπάνω το TEAGASC φέρει την ευθύνη για την κάλυψη των γνώσεων και των τεχνολογικών αναγκών ολόκληρης της τροφικής αλυσίδας καθώς επίσης έχει την εξουσία να ενσωματώνει ερευνητικές, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες με στόχο να παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη στην καινοτομία για την πρόσθεση περαιτέρω αξίας στον τομέα των γεωργικών τροφίμων της Ιρλανδίας. Τo TEAGASC αναλαμβάνει καινοτόμες δραστηριότητες στους τομείς της έρευνας, της διάδοσης της γνώσης και της εκπαίδευσης καλύπτοντας έτσι τους ακόλουθους ευρείς θεματικούς τομείς: Ζώα και χορτολιβαδικές εκτάσεις, Καλλιέργειες, Περιβάλλον και Χρήση γης, Τροφή, Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη. Η διεύθυνση μεταφοράς γνώσης υποστηρίζει την παροχή καινοτομιών στους αγρότες για την διαχείριση των επιχειρήσεων τους και παρέχει πρόσβαση στις τεχνολογίες που μπορούν αυτοί να εφαρμόσουν για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Το συμβουλευτικό πρόγραμμα μεταφοράς γνώσης παρέχεται από συμβούλους σε 12 περιφερειακές συμβουλευτικές περιοχές σε όλη την Ιρλανδία. Οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι έρχονται σε επαφή με περίπου 80.000 αγρότες και κατοίκους της υπαίθρου ετησίως, εκ των οποίων περίπου 45.000 κάνουν χρήση της εντατικής συμβουλευτικής υπηρεσίας.

 

Το TEAGASC είναι επίσης ένας σημαντικός πάροχος εκπαίδευσης για τον χερσαίο τομέα καθώς και ένας σημαντικός πάροχος κατάρτισης στον τομέα των τροφίμων. Επιπλέον, παρέχουμε εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση στον τομέα των γεωργικών υπηρεσιών όπου απαιτείται. Είμαστε εγγεγραμμένος πάροχος κατάρτισης και συνεργαζόμαστε με πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ινστιτούτων και άλλων, για να μπορούν να παρέχουν ποιοτικά, εφαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το μοντέλο υποστήριξης καινοτομίας του TEAGASC αναγνωρίζει την σημασία της ενσωμάτωσης των κρίσιμων λειτουργιών της έρευνας, της μεταφοράς γνώσης και της απορρόφησης αυτής (εκπαίδευση) προκειμένου να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος στους ενδιαφερόμενούς. Το TEAGASC είναι μοναδικό στο είδος του στην Ευρώπη, αν όχι παγκοσμίως, καθώς έχει ενσωματωμένα αυτά τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία σε έναν οργανισμό.