ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Confagricoltura

ΧΩΡΑ

Ιταλία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Confagricoltura είναι η πιο σημαντική συλλογική οργάνωση αγροτών στην Ιταλία (μια ιδιωτική συνομοσπονδία ενώσεων αγροτών με συνολικό κύκλο εργασιών 41 εκ. ευρώ), που αντιπροσωπεύει το 60% της επικράτειας της χώρας, το 70% του κύκλου εργασιών στον αγροτοδιατροφικό τομέα και το 34% των ιταλών αγροτών. Η Confagricoltura έχει 140 γραφεία διασκορπισμένα σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, περισσότερους από 1,600 υπαλλήλους, παρέχοντας βοήθεια σε χιλιάδες συνεργάτες και εκπροσωπώντας το νόμιμο συμφέρον των αγροτών έναντι των ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμών, των κυβερνητικών και των δημόσιων αρχών. Η Confagricoltura διαθέτει έναν Οργανισμό Νέων Επιχειρηματιών (Young Entrepreneur Organization – ANGA), έναν εσωτερικό έλεγχο (REV), έναν οργανισμό κατάρτισης (ENAPRA), έναν εκδοτικό οργανισμό (SEPE) και ένα κέντρο εξυπηρέτησης (CAAF).