ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ECAF

ΧΩΡΑ

Βέλγιο

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργίας Διατήρησης (ECAF) ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιανουαρίου 1999, ως μη κερδοσκοπική διεθνής ένωση, και υπόκειται στους νόμους του Βελγίου. Σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει οποιοδήποτε ζήτημα επικεντρώνεται στη διατήρηση του αγροτικού εδάφους και της βιοποικιλότητάς του στα πλαίσια της αειφόρου γεωργίας. Η ECAF δεν εμπλέκεται με κανένα εμπορικό προϊόν, εξοπλισμό ή / και εμπορικό σήμα.

Η ECAF συγκεντρώνει δεκαέξι εθνικές ενώσεις που προωθούν στους αγρότες της Ευρώπης τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους σύμφωνα με τη Γεωργίας Διατήρησης. Με ενώσεις μελών στη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Μολδαβία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η ECAF εκπροσωπεί τα συμφέροντα της πλειονότητας των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ECAF είναι:

  1.  Να προωθήσει πληροφορίες στους αγρότες, τους γεωτεχνικούς και την κοινωνία γενικότερα, σχετικά με τις τεχνικές που καθιστούν δυνατή τη διατήρηση του αγροτικού εδάφους και τη βιοποικιλότητά του, στα πλαίσια της αειφόρου γεωργίας.
  2. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, τη διδασκαλία και τη διερεύνηση οποιασδήποτε πτυχής που σχετίζεται με τη Γεωργία Διατήρησης και τη βιοποικιλότητα του αγροτικού εδάφους.
  3. Να αναπτύξει κάθε είδους δραστηριότητες και προγράμματα για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων.

Το διοικητικό συμβούλιο της ECAF αποτελείται από διορισμένα μέλη αναγνωρισμένων και νομικά καθιερωμένων εθνικών ενώσεων που προωθούν εξίσου τις αρχές της Γεωργίας Διατήρησης.