ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

L & F

ΧΩΡΑ

Δανία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο L&F είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος (συμβουλευτικός, ερευνητικός αλλά και για δοκιμές) που ανήκει σε 30,000 Δανούς αγρότες. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των αγροτών και της έρευνας σε στενή συνεργασία με τοπικά γεωργικά συμβουλευτικά κέντρα και είναι ο κύριος προμηθευτής επαγγελματικών γνώσεων για τους αγρότες στη Δανία, καθώς και για επιχειρήσεις τροφίμων, τις αρχές και κολέγια με σχετικό αντικείμενο τη γεωργία. Σε αυτό το διττό σύστημα, ο L&F λειτουργεί ως εθνικό κέντρο για 28 τοπικά συμβουλευτικά κέντρα σε ολόκληρη τη Δανία, τα οποία οργανώνονται στην Danish Agricultural Advisory Service, η οποία απασχολεί 3,500 επαγγελματίες. Περίπου οι 650 εργάζονται στον L&F και τα 3/4 αυτών έχουν πτυχίο πανεπιστημίου στις γεωργικές και βιολογικές επιστήμες, στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στα νομικά, στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και στο μάρκετινγκ. Ο L&F υποδιαιρείται σε 2 κύρια τμήματα, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις. Το τμήμα καινοτομίας περιλαμβάνει τους τομείς περιβάλλοντος, αροτραίων καλλιεργειών, κτηνοτροφίας, οικονομίας, αναπαραγωγής και γενετικής, βιολογικής γεωργίας και γεωργίας του μέλλοντος. Εξειδικεύεται στην υλοποίηση και τη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας απευθείας σε συμβούλους και αγρότες αλλά και εταιρείες, πανεπιστήμια, κυβερνήσεις και δήμους. Τέλος , γίνεται μεγάλη προσπάθεια μέσω του διαδικτύου όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ειδικές βάσεις δεδομένων, με περισσότερους από 1 εκ. ετήσιους επισκέπτες επαγγελματιών συμβούλων και αγροτών.