ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

LODR

ΧΩΡΑ

Πολωνία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Lublin Agricultural Advisory Center που βρίσκεται στην πόλη Κονσκοβόλα της Πολωνίας, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στον τομέα της γεωργίας καλύπτοντάς μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων στους τομείς της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης, των γεωργικών αγορών και των αγροτικών νοικοκυριών. Οι στόχοι του κέντρου είναι η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, καθώς και η αύξηση των προσόντων των αγροτών καθώς και άλλων κατοίκων των περιοχών αυτών. Το LODR στην πόλη Κονσκοβόλα υπόκειται στο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε αυτό απασχολούνται 326 υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων 250 γεωργικών συμβούλων. Η περιοχή όπου δραστηριοποιείται είναι η περιφέρεια Λουμπέλσκι. Το βασικό καθήκον της εταιρείας μας, στον τομέα της συμβουλευτικής των αγροτών στους σύγχρονους καιρούς, είναι η εισαγωγή στην ολοκληρωμένη παραγωγή, αντισταθμίζοντας παράλληλα την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, διαθέτουμε τις δικές μας εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγουμε έρευνα πάνω στον τομέα, ανεξάρτητα αλλά και σε συνδυασμό με άλλα ερευνητικά κέντρα και εταιρίες.

 

Μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες γεωργικές γνώσεις μέσω εκπαίδευσης και εισάγουμε καινοτόμες λύσεις στην γεωργία: μηχανοποίηση, λιπασματοποίηση, αγροτεχνική και προστασία των καλλιεργειών. Οι σύμβουλοι του LODR στην Κονσκοβόλα έχουν πληθώρα προσόντων και γνώσεων στον τομέα της γεωργίας. Οι σύμβουλοι αυτοί ειδικεύονται σε διάφορους τομείς της γεωργικής παραγωγής. Παρέχουν αγρό-τεχνική και οικονομική συμβουλευτική στους τομείς της τεχνολογίας των γεωργικών καλλιεργειών, της λαχανοκομίας, στην οικολογία της οικονομικής παραγωγής και στην απόκτηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Δουλεύουμε στενά σε συνεργασία με γεωργικά ινστιτούτα, κυβερνήσεις διαφόρων χωρών και επιστημονικά ινστιτούτα. Οι συνεργάτες μας συνεχώς αναπτύσσουν και βελτιώνουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Επιπλέον, διοργανώνονται εκπαιδεύσεις, μαθήματα και επιδείξεις, που δίνουν την δυνατότητα διάδοσης των δραστηριοτήτων μας καθώς και των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί.