ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

RESCOOP

ΧΩΡΑ

Βέλγιο

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η REScoop.eu είναι η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ενεργειακών συνεταιρισμών. Αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 1500 ενεργειακών συνεταιρισμών και εκπροσωπεί πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ κατά την ενεργειακή μετάβαση. Τα μέλη της λειτουργούν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί συνήθως κατασκευάζουν έργα και υπηρεσίες γύρω από την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον ενεργειακό εφοδιασμό, στο carsharing ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην ενεργειακή απόδοση και στην ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, της αποθήκευσης και της ανταπόκρισης στη ζήτηση. Μέσω της REScoop.eu, οι πολίτες και οι συνεταιρισμοί επιδιώκουν να ακουστούν οι φωνές τους στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια. Σε τελική ανάλυση, είναι αυτοί που θα πληρώσουν για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η REScoop.eu έχει τέσσερις σαφώς καθορισμένους στόχους:

· Εκπροσωπεί τη φωνή των πολιτών και των ενεργειακών συνεταιρισμών των πολιτών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρώπης.

· Υποστηρίζει ενεργά την έναρξη νέων ενεργειακών κοινοτήτων και προωθεί συνεργασίες μεταξύ τους.

· Αναπτύσσει υπηρεσίες γύρω από την επιχειρηματική ευφυΐα, την εμπλοκή της κοινότητας, τη χρηματοδότηση και την ηλεκτροκινητικότητα.

· Προωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

REScoop.eu συνεργάζεται με το AgroFossilFree για να παρουσιάσει την εμπειρία της σχετικά με την κοινοτική εμπλοκή και τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και για την υποστήριξη κοινοτικών ενεργειακών έργων διαφορετικής φύσης, σε όλα τα στάδια του έργου. Επιπλέον, μοιράζεται την εκτεταμένη τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και πολιτικών που σχετίζονται με την ενεργειακή αγορά και τις ενεργειακές κοινότητες, μοιράζεται εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την κοινοτική δέσμευση και τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα (ΠΕ1 και ΠΕ2), οδηγεί σε σε μια διαδικασία αναγνώρισης των ενδιαφερομένων (ΠΕ3) και υποστηρίζει τις δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης μέσω της κοινοποίησης ενημερώσεων που σχετίζονται με το έργο στο δίκτυο των συνεταιρισμών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ (ΠΕ4 και ΠΕ5).