ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

IUNG-PIB

ΧΩΡΑ

Πολωνία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογικής Επιστήμης και Καλλιέργειας Φυτών της Πολωνίας (Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (IUNG-PIB)) ιδρύθηκε το 1950 ως ένα από τα ιδρύματα που δημιουργήθηκαν μετά τη διαίρεση του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωργίας. Ωστόσο, η παράδοση της γεωργικής έρευνας στην πόλη Pulawy ανάγεται στο 1862, όταν ιδρύθηκε το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Γεωργίας και Δασοκομίας (Institute of Agriculture and Forestry). Η έδρα του Ινστιτούτου βρίσκεται στο ιστορικό παλάτι της οικογένειας Czartoryski. Σήμερα το IUNG είναι ένα κρατικό ερευνητικό ινστιτούτο και λειτουργεί υπό το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (MARD). Ως ένα διακεκριμένο κέντρο γεωργικών επιστημών στην Πολωνία αλλά και έξω από αυτή, του απονεμήθηκε δύο φορές το βραβείο EU Centre of Excellence (PROLAND in 2002-2006 and PROFICIENCY in 2009- 2014). Από το 2015 το Ινστιτούτο διαχειρίζεται και υλοποιεί το έργο HORIZON 2020 “New Strategies on Bio-Economy in Poland” – BioEcon. Από την 1η Οκτωβρίου 2019, το Ινστιτούτο ενεργεί ως συντονιστής του έργου BIOEASTsUP – “Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries: BIOEASTsUP “.

Το έργο BIOEASTsUP θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία BIOEAST για την υλοποίηση του οράματός του και του σχεδίου δράσης για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE) στον τομέα της βιοοικονομίας έως το 2030. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, δίνοντας έμφαση σε μια βιώσιμη και κυκλική βιοοικονομία στην ατζέντα των κυβερνήσεων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στηρίζοντας και αναπτύσσοντας εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας. Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 21 εταίροι. Το IUNG έχει επίσης αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο – από το 2005, έχει το καθεστώς του Κρατικού Ινστιτούτου Έρευνας (SRI) και επί του παρόντος υλοποιεί το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα “Support activities for the protection and rational use of agricultural production area in Poland and for shaping the quality of plant raw materials” (2016-2020). Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των επιστημονικών μονάδων για τα έτη 2013-2016, το IUNG κατατάχθηκε στην κατηγορία Α και στις καλύτερες μονάδες της Πολωνίας. Μέσα στα τελευταία 12 χρόνια, το IUNG ασχολείται με τη βιοενέργεια και επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του δυναμικού των πρώτων υλών από γεωργικές δραστηριότητες, των οργανικών αποβλήτων και των δασικών καταλοίπων στους EU27 και την Ελβετία, καθώς και τον αντίκτυπο της εισαγωγής νέων γεωργικών πρακτικών (συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων) στο περιβάλλον. Το IUNG διαθέτει βάσεις δεδομένων πολλών γεωργικών πρακτικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Το Ινστιτούτο συντόνισε και συμμετείχε επιτυχώς σε διάφορα εθνικά προγράμματα 6FP, 7FP, H2020, καθώς και διεθνή. Η πηγή χρηματοδότησης του Ινστιτούτου, εκτός από τους πόρους που διατίθενται από το Ministry of Science and Higher Education και τις δραστηριότητες εντός του SRI, είναι εθνικά και διεθνή προγράμματα, προγράμματα MARD, κεντρικά προγράμματα, έρευνα που έχει ανατεθεί από την τοπική διοίκηση, τη βιομηχανία και άλλους φορείς. Το 2019, το Ινστιτούτο πραγματοποίησε συνολικά 35 έργα χρηματοδοτούμενα από τα ακόλουθα μέτρα: a)National Science Centre – 10 έργα, b) The National Centre for Research and Development – 10 έργα, c) The Operational Programme Intelligent Development – 3 έργα, d) Cooperation Programme – 1 έργο, e) 7th Framework Programme – 1 έργο, f) HORIZON 2020 – 7 έργα, g) INTERREG Baltic Sea Region – 1 έργο, h) Άλλη διεθνή έργα – 2 έργα. Το Ινστιτούτο έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων.

 

Έργα στα οποία το Ινστιτούτο έχει ή είχε τον ρόλο του συντονιστή είναι τα: BioEcon, BIOEASTsUP, LCAgri, KIK / 25, AZOMAIS. Το Ινστιτούτο απασχολεί 312 άτομα. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του IUNG-PIB περιλαμβάνει 88 ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων 15 καθηγητών, 15 αναπληρωτών καθηγητών, 26 βοηθών καθηγητών, 17 βοηθών και 15 ερευνητικών και τεχνικών υπαλλήλων. Τέλος, το Ινστιτούτο απασχολεί 12 διδακτορικούς φοιτητές.