ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

TTA

ΧΩΡΑ

Ισπανία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Trama TecnoAmbiental

Η Trama TecnoAmbiental, S.L. (TTA), με έδρα στην Βαρκελώνη, είναι μια διεθνής εταιρεία μηχανολογίας και υπηρεσιών συμβουλευτικής, μικρού μεγέθους, που δραστηριοποιείται από το 1986 στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της ευημερίας. Το TTA έχει ένα αναγνωρισμένο ιστορικό στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές και η εμπειρία του περιλαμβάνει εκτεταμένο σχεδιασμό, μηχανική, υλοποίηση και επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και την κατάλληλη ανάπτυξη και τον σχεδιασμό πολιτικών/στρατηγικών. Το TTA επίσης εργάζεται στον τομέα του R&D που σχετίζεται με την ηλεκτροδότηση της υπαίθρου και επιπλέον έχει αναπτύξει την δική του τεχνολογία για την διαχείριση, την ρύθμιση και τον μετασχηματισμό της ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιόντας τις ατομικές και συλλογικές εγκαταστάσεις.

 

Πρωτοπόρος στον τομέα των μικροδικτύων διαφόρων μεγεθών και τύπων, το TTA προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλες τις φάσεις των προγραμμάτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά υβριδικά μικροδίκτυα, αιολικά κτλ, με αποθήκευση) και έργα ηλεκτροδότησης, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου προσδιορισμού, της ανάπτυξης ιδεών, τις μελέτες εφαρμοστικότητας και βιωσιμότητας, του σχεδιασμού και της μηχανικής, της προετοιμασίας των τεχνικών προδιαγραφών και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, τις μελέτες επιπτώσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο, σύμβαση και προμήθεια, εκτέλεση ή επίβλεψη κατασκευής, υλοποίηση, θέση σε λειτουργία, παρακολούθηση, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης. Εκτός αυτού, η τεχνογνωσία μας καλύπτει όλες τις πτυχές- περιβαλλοντικές, θεσμικές, ρυθμιστικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και κοινωνικές. Η εκτέλεση από το TTA περισσότερων από 150 έργων τα τελευταία 10 χρόνια αποδεικνύει τις δεξιότητες, την ευελιξία και το ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο της καταρτισμένης ομάδας με το υψηλό κίνητρο, την δέσμευση της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και των λύσεων που είναι τεχνικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βέλτιστες, ενοποιώντας και εναρμονίζοντας τις ανάγκες των πελατών με εκείνες όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 

Η εκτέλεση πολυάριθμων έργων και μελετών από το TTA σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτει περισσότερες από 60 χώρες, σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, για διάφορους πελάτες τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους, όπως: φορείς προώθησης, εργολάβοι, ιδιωτικοί προγραμματιστές, ηλεκτρικές επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, μεγάλα πολυμερή και διμερή χρηματοδοτικά ιδρύματα: Παγκόσμια Τράπεζα, IFC, UNDP, UNOPS, UNIDO, Global Energy Facility (GEF), UNESCO, UNICEF, Inter-American Development Bank (IDB), the Organization of American States (OAS), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, AECID (Spanish Agency for Cooperation and International Development), GIZ. Όλα τα παραπάνω έχουν εδραιώσει την εταιρεία ως σημείο αναφοράς στον τομέα της. Έτσι έχει κερδίσει την αναγνώριση από πολυάριθμους φορείς και ιδρύματα. Επιπλέον, το TTA προσφέρει στοχευμένη εκπαίδευση για τους εκτός δικτύου ενδιαφερόμενους και έχει προετοιμάσει και υλοποιήσει διάφορα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ECREEE, UNIDO, UNDP, της Παγκόσμιας Τράπεζας, των Εθνικών Κυβερνήσεων και ΜΚΟ.