ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

WIP

ΧΩΡΑ

Γερμανία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η WIP Renewable Energies (συντομογραφία από WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968. Η πολυεπιστημονική, διεθνής ομάδα του WIP περιλαμβάνει περισσότερους από 30 υπαλλήλους. Το WIP δραστηριοποιείται στους τομείς των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, βιομάζα, υδροδυναμική) για περισσότερες από τέσσερεις δεκαετίες, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα τεχνικών γνώσεων και μη-τεχνικών υπηρεσιών τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον δημόσιο τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αποστολή του WIP είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της εφαρμογής συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας. Το WIP κατέχει ένα μεγάλο ρεκόρ εκτέλεσης εξαιρετικών δραστηριοτήτων σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικές οντότητες και διεθνείς οργανισμούς. Η βασική δουλειά του WIP είναι η διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων μικρής έως μεγάλης κλίμακας, καθώς και η διαχείριση διεθνών έργων έρευνας και επίδειξη και υποστήριξη των έργων της αγοράς που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το WIP προσφέρει ανάπτυξη έργων, διαχείριση έργων, τεχνική επίβλεψη και υλοποίηση έργων, που περιλαμβάνουν τον συντονισμό διεθνών κοινοπραξιών. Για περισσότερα από 20 χρόνια, το WIP διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Συνέδριο και Έκθεση Φωτοβολταϊκής Ηλιακής Ενέργειας (EU PV SEC; www.photovoltaic-conference.com), την μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στην έρευνα, τις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες Φ/Β συστημάτων. Το WIP είναι επίσης συνδιοργανωτής της ετήσιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης και Έκθεσης για την Βιομάζα (EU BC&E; www.conference-biomass.com).

Το WIP είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Συλλόγων Βιομάζας, Φωτοβολταϊκών και Αιολικής Ενέργειας, EUBIA, EPIA και EWEA, καθώς επίσης είναι ιδρυτικό μέλος του EUREC, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ερευνητικά Κέντρα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Τεχνολογιών και Καινοτόμων Πλατφορμών (ETIP): στη Ανανεώσιμη Θέρμανση και Ψύξη (RHC-ETIP), στην Βιοενέργεια (ETIP Bioenergy), στα Φωτοβολταϊκά (ETIP PV), στα Έξυπνα Δίκτυα για Μετάβαση Ενέργειας (ETIP SNET) και επίσης της τεχνολογικής πλατφόρμας DHC+ για τηλεθέρμανση και ψύξη.