Er zullen drie online workshops worden gehouden met belanghebbenden uit heel Europa (landbouwers, industrie, adviseurs, technici, innovatiemakelaars en beleidsmakers) die inzicht zullen geven in hoe FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën in de EU-landbouw kunnen worden toegepast. Elke workshop zal jaarlijks worden gehouden nadat elke groep nieuwe FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën geïntroduceerd is, met extra onderwerpen die door de deelnemers moeten worden besproken. Op deze manier willen we de belangstelling van de leden voor de inhoud van het platform evalueren, evenals hun ideeën over hoe het platform kan worden geoptimaliseerd en hun vermogen om de beschikbare FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën te beoordelen.

Nationale innovatie workshops voor meerdere actoren

Er zullen door de regionale AgroFossilFree partners multi-actor workshops worden georganiseerd (3 per hub), waarbij de bestaande nationale netwerken (HEB-gerelateerde clusters, nationale EIP-clusters en bestaande OG’s) en boerenorganisaties zullen worden uitgenodigd. De workshops zullen worden georganiseerd op basis van:

  • Akkerbouw en open teelten
  • Glastuinbouw
  • Boerenbedrijven

Werkwijze regionale workshops

In nauwe samenwerking met de relevante stakeholders zullen de AgroFossilFree partners de meest relevante FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën -oplossingen (50-70) selecteren, afhankelijk van het onderwerp van elke workshop en de geografische en thematische reikwijdte van de onderzoeks-/extensiepartners. De geselecteerde FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën -oplossingen zullen worden gepresenteerd in de workshops om:

  •  feedback te geven over de resultaten van het FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën -onderzoek om de landbouwgemeenschap te bereiken,
  • ideeën aan te dragen om de beschikbarecoming up with ideas for bringing the available FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën -oplossingen in de praktijk te brengen (aangepast aan specifieke regionale omstandigheden of verschillende toepassingen),
  • het genereren van innovatieve gebruiksmogelijkheden voor de bestaande FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën -oplossingen, enz..

De onderzoekspartners in AgroFossilFree zullen de schaalbaarheid van de ideeën, de commerciële waarde, de behoefte aan middelen, enz. evalueren en het partnerecosysteem en de financiering vaststellen die nodig zijn voor het lean opstarten van op innovatie gebaseerde samenwerkingsprojecten. De oprichting van nieuwe operationele groepen rond FEFTS zal worden ondersteund.

Transnationale workshops

Er zullen drie transnationale workshops worden georganiseerd op basis van: (i) akkerbouw en open teelten (Polen); (ii) Glastuinbouw (Griekenland) en (iii) Boerenbedrijven (Denemarken), met inbegrip van alle soorten FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën . De workshops zullen het mogelijk maken uitwisselingen tussen EU-regio’s te genereren, resultaten en praktische oplossingen te verspreiden en kruisbestuiving en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van specifieke FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën -innovaties tot stand te brengen. Relevante netwerken en groepen zullen voor de transnationale workshop worden uitgenodigd.

shutterstock_747248968

Evenement

In Brussel zal een netwerk evenement worden georganiseerd waar geselecteerde belanghebbenden uit deFEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën -gemeenschap (landbouwers, producenten van energiesystemen, machinefabrikanten, adviseurs, innovatiemakelaars, risicokapitaalverstrekkers, enz.) van elk van de 8 hubs” zullen worden uitgenodigd om met elkaar in contact te komen en tot bepaalde samenwerkingsverbanden te komen in het kader van consortia voor onderzoeksprojecten, bedrijfsprojecten voor nieuwe FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën -ontwikkeling en opleidings- of adviseringsregelingen op Europees niveau. Succesverhalen met betrekking tot het verzamelen van ideeën aan de basis, regionale innovatieprocessen en de verbanden tussen andere projecten en operationele groepen zullen ook worden gepresenteerd.

Workshop voor overleg

In Brussel zal één overlegworkshop met EG-actoren (d.w.z. DG AGRI, DG ENER, DG CLIMA, DG GROW, DG RTD, DG ENV, DG JRC) worden georganiseerd om de ontwikkelde beleidsrichtlijnen te optimaliseren en het effect ervan te maximaliseren.

Hand,Write,A,Feedback,Concept,On,Small,Chalkboard,On,The
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan AFF workshops en activiteiten in de 9 doellanden, kunt u contact opnemen met de AFF partner(s) in uw land. Klik op uw land en selecteer een partner in de kaart.