Afkorting

AUA

Land

Griekenland

De Landbouwuniversiteit van Athene (AUA) is de op twee na oudste universiteit van Griekenland. Sinds 1920 draagt zij consequent en onophoudelijk bij tot de ontwikkeling van de Griekse en Europese agrovoedingssector, door fundamenteel en toegepast onderzoek te verrichten in landbouwgerelateerde wetenschappen en technologie. AUA voert 1/3 van het landbouwonderzoek in Griekenland uit. De universiteit is gevestigd op een groene campus niet ver van het stadscentrum van Athene. De campus van de AUA is een complex van 16 gebouwen met auditoria, 48 volledig uitgeruste laboratoria, een moderne bibliotheek, computerclusters en uitgebreide landbouwfaciliteiten. De AUA biedt uitgebreide onderzoeksfaciliteiten in haar laboratoria en ook in experimentele boerderijen met een totale oppervlakte van 180 hectare. De bijdragen van de AUA hebben betrekking op een breed scala van onderwerpen in verband met voedselveiligheid en milieubescherming die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van Griekse en Europese burgers: voedselkwaliteit en -veiligheid, behoud van watervoorraden, biologische landbouw, alternatieve energiebronnen, biotechnologische toepassingen, informatie- en communicatietechnologie. De AUA zal in AgroFossilFree vertegenwoordigd worden door twee faculteiten die gespecialiseerd zijn in innovatieverspreiding en energie in de agrarische sector, zodat de AUA WP1-leider kan zijn, wat volledig past binnen deze twee specialisaties.

 

De faculteit Landbouweconomie en Plattelandsontwikkeling (AERD) heeft als hoofddoel het verkrijgen van kennis/onderzoeksresultaten, alsook het opleiden van wetenschappers (graduaat en postgraduaat) op het gebied van economische, sociale, politieke en milieu voor duurzame plattelandsontwikkeling. Gebieden uit zowel de natuur- als de sociale wetenschappen worden gecombineerd. De afdeling heeft een lange ervaring in EU- en nationale onderzoeksprojecten en -relaties en werkt nauw samen met vele onderzoeks- en niet-onderzoeksinstellingen in Europa. In het bijzonder is het Labo Landbouwvoorlichting, Plattelandssystemen & Rurale Sociologie betrokken bij Europese onderzoeksprojecten over onderwerpen als innovatie, voorlichting/training & leren, agromilieu-onderwerpen, beleidsevaluaties, projectontwerp en -evaluatie, enz. gericht op duurzaamheid en innovatie. De expertise van het personeel blijkt uit het discipline overschrijdend ontwerpen en uitvoeren van veldonderzoek en de techniek waarbij het personeel betrokken is bij het gehele proces. Het laboratorium is namens de AUA een EU-FRAS-partner en een erkende leverancier van CECRA-modules.

 

De afdeling Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouwtechniek (NRAE), een van de oudste afdelingen van de AUA, en meer in het bijzonder de afdeling Bedrijfsstructuren en Landbouwmechanisatie, heeft een ruime ervaring op het gebied van energiesystemen bij landbouwactiviteiten en de kennis is ruim aanwezig over elektromechanischanisatie op landbouwbedrijven (met inbegrip van veehouderijen en kassen), zoals: verbrandingsmotoren, landbouwwerktuigen en andere machines, precisielandbouwsystemen en precisielandbouw, elektromotoren en elektromechanisatie, sensoren en automatisering, robotica, naoogsttechnologieën, energie-efficiëntie en hernieuwbare energietechnologieën en waterbehandeling en hergebruik in de landbouw.