Afkorting

TEAGASC

Land

Ierland

TEAGASC is de Ierse landbouw- en voedselontwikkelingsautoriteit. Het is een Iers overheidsorgaan dat werd opgericht krachtens de Agriculture (Research, Training and Advice) Act 1988. Haar opdracht bestaat eruit op wetenschap gebaseerde innovatie in de agrovoedingssector en de ruimere bio-economie te ondersteunen om de rentabiliteit, het concurrentievermogen en de duurzaamheid te ondersteunen. Met dit mandaat is TEAGASC verantwoordelijk voor het voorzien in de kennis- en technologiebehoeften van de gehele voedselketen en de bevoegdheid om diensten op het gebied van onderzoek, advies en onderwijs te integreren om de innovatieondersteuning te leveren die nodig is om waarde toe te voegen aan de Ierse agrovoedingssector. TEAGASC ontplooit innovatieve activiteiten op het gebied van onderzoek, kennisverspreiding en onderwijs die de volgende brede thematische gebieden bestrijken: Dier en Grasland; Gewassen, Milieu en Landgebruik; Voeding; Plattelandseconomie en Ontwikkeling. Het directoraat Kennisoverdracht ondersteunt de innovatie door agrariërs bij het beheer van hun bedrijf en biedt toegang tot de technologieën die zij kunnen toepassen om hun concurrentievermogen te verbeteren. Het adviesprogramma voor kennisoverdracht wordt uitgevoerd door adviseurs in 12 regionale adviesgebieden in heel Ierland. Deze adviseurs hebben elk jaar contact met ongeveer 80.000 landbouwers en plattelandsbewoners, van wie er ongeveer 45.000 gebruik maken van onze intensieve landbouwadviesdienst.

 

TEAGASC is ook een belangrijke onderwijsverstrekker voor de grondgebonden sector en is een belangrijke aanbieder van opleidingen voor de voedingssector. Wij verstrekken ook gespecialiseerde en op maat gemaakte opleidingen aan de agro-dienstensector, naargelang de behoeften. Wij zijn een geregistreerde aanbieder van opleidingen en werken samen met vele andere belanghebbenden in het onderwijs, waaronder universiteiten, technologie-instituten en anderen, om op kwaliteit gerichte, toegepaste onderwijs- en opleidingsprogramma’s te leveren. Het TEAGASC-model voor innovatieondersteuning erkent het belang van de integratie van de kritieke functies van onderzoek, kennisoverdracht en kennisabsorptie (onderwijs) om de impact voor zijn stakeholders te garanderen. TEAGASC is uniek in Europees opzicht, zo niet daarbuiten, omdat deze drie elementen in één organisatie zijn ingebed.