Afkorting

CERTH-IBO

Land

Griekenland

Het Centrum voor Onderzoek en Technologie-Hellas (CERTH) is het enige onderzoekscentrum in Noord-Griekenland en één van de grootste in het land; het werd opgericht in 2000. Het is een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, die onder toezicht staat van het Algemeen Secretariaat voor Onderzoek en Technologie (GSRT) van de Helleense Republiek. Bij CERTH werken meer dan 800 mensen, voor het merendeel wetenschappers. CERTH heeft talrijke prijzen en onderscheidingen ontvangen, zoals de Europese Descartes-prijs, de Advanced Grant van de Europese Onderzoeksraad (ERC), de Microsoft International Contest Prize, de Trading Agents Competition Award en nog veel meer. CERTH heeft met succes deelgenomen aan meer dan 1.200 competitieve onderzoeksprojecten (met een totaal budget van meer dan 450 miljoen euro en waarbij meer dan 1.100 internationale partnerorganisaties betrokken waren) die gefinancierd werden door de EU, toonaangevende industrieën uit de VS, Japan en Europa en de Griekse regering via het GSRT.

CERTH zal participeren samen met het Instituut voor Bio-Economie en Agrotechnologie (iBO). iBO richt zich op het wetenschappelijke gebied van de agrotechnologie en het bredere wetenschappelijke gebied van de biosysteem techniek waar multidisciplinaire en interdisciplinaire specialisaties en onderzoekseenheden in geïntegreerd zijn. Tegelijkertijd liggen de prioriteiten in onderzoek van het iBO bij rationeel milieubeheer en beoordeling van duurzame bioproductie-activiteiten, en de optimalisering van menselijke interactie in deze, alles om de principes van de circulaire economie toe te passen.

iBO heeft een multidisciplinaire benadering ten aanzien van de ontwikkeling en vooruitgang van technologieën die specifiek zijn op het gebied van de bioproductie-systemen, inclusief de plantaardige productie, de veeteelt en de visserij, binnen het kader van economische ontwikkeling, welzijn en vermindering van de milieu-impact, terwijl parallel daaraan nieuwe technologische paradigma’s voor andere domeinen worden gegenereerd.