Afkorting

DELPHY

Land

Nederland

Delphy is een toonaangevende internationale landbouwadviesorganisatie, gevestigd in Nederland. Het is een particulier bedrijf dat zijn wortels vindt in de voormalige overheidsvoorlichtingsdiensten zoals die zich vanaf het einde van de 19e eeuw hebben ontwikkeld. Delphy heeft momenteel meer dan 240 consultants en projectmanagers in dienst die wereldwijd werkzaam zijn. De hoofdactiviteiten van Delphy bestaan uit adviesdiensten, praktijkgericht onderzoek, demonstraties en opleidingsactiviteiten voor boeren en telers en innovatieve projecten in de plantaardige sectoren zoals akkerbouw, bloembollen, boomteelt, zachtfruit, fruitteelt en tuinbouw. Delphy adviseert over alle aspecten van teeltmanagement, zoals dagelijks gewasbeheer, implementatie & ontwikkeling van nieuwe, innovatieve technologieën en beslissingsondersteunende systemen; bodemverbeteringsplannen en bestrijdingsstrategieën voor bodemgebonden ziekten.

Kennisontwikkeling en kennisimplementatie

In de afgelopen jaren heeft Delphy ook andersoortige activiteiten ontwikkeld. Onderdeel van het Nederlandse overheidsbeleid is het stimuleren van innovatie in de landbouw. Adviseurs van Delphy zijn ook actief als coördinator van innovatieprojecten. Vaak gaat het om grootschalige, internationale of sectoroverstijgende projecten met een stevige basis in de primaire productiesector. Deze projecten vertalen innovaties uit onderzoek naar concrete toepassingen op bedrijfsniveau.


Delphy staat voor vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid

De experts van Delphy zijn betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig, zij nemen hun verantwoordelijkheid in het belang van onze partners. De adviseurs van Delphy delen hun kennis en expertise met onze partners om hun doelstellingen te bereiken en resultaten te verbeteren. De lange geschiedenis van het bedrijf en het team, loyale en hooggekwalificeerde experts, kenmerken deze waarden en bieden zekerheid, expertise en onafhankelijkheid aan onze partners.

De rol van de adviseur in innovatie is meer om het innovatieproces te faciliteren dan om advies te geven. De adviseurs van Delphy coördineren ook verschillende operationele groepen van het EIP. Delphy beschikt over een uitgebreid netwerk in de landbouw en de agribusiness. De kern van het bedrijf is gevestigd in Europa en er zijn dochterondernemingen in landen als België, China, Denemarken, Japan, Kenia, Rwanda, Oeganda, Ghana, Polen, Rusland, Spanje, Turkije, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Delphy werkt momenteel aan de ontwikkeling van nieuwe markten in Rusland, Oost- en Zuid-Afrika, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. Dankzij deze wereldwijde aanwezigheid heeft Delphy meer dan 9500 klanten in meer dan 55 landen wereldwijd. Tot de klantenkring van Delphy behoren zowel de agribusiness als overheidsinstanties.


Wereldwijde expertise voor voeding & bloemen

Hierdoor is Delphy het bedrijf in kennis en expertise voor onze partners in diverse projecten (H2020 projecten en vele andere) in de plantaardige sectoren, wereldwijd. De kennisexperts van Delphy dragen bij aan het succes van onze partners en creëren zo hun eigen succes.

Met kennisontwikkeling en kennisimplementatie wil Delphy samen met haar partners bijdragen aan gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en welzijn voor mensen op aarde door optimalisatie van de voedsel- en bloemenproductie.