Er is een cluster gecreëerd tussen vijf H2020-projecten (d.w.z. TheGreefa, HyperFarm, RES4LIVE, RENAISSANCE, AgroBioHeat & AgroFossilFree) om samenwerking tot stand te brengen en de ontwikkelde technologische oplossingen op een gemeenschappelijke manier bij potentiële belanghebbenden/eindgebruikers te promoten. Alle 5 projecten zijn gefinancierd onder FNR-06 A and B en LC-SC3-ES-3-2018/2020.

Aandachtsgebieden van de samenwerking

Evenementen

Gemeenschappelijke organisatie van de communicatie- en verspreidingsevenementen (incl. gemeenschappelijk verspreidingsmateriaal) op relevante handelsbeurzen, wetenschappelijke/technische conferenties, workshops, seminars, enz.

Succesverhalen

Uitwisseling van niet-vertrouwelijke informatie over de succesverhalen, tussen een of alle projecten, op basis van de verwezenlijkingen/resultaten.

Inzichten

Uitwisseling van inzichten (niet-vertrouwelijke informatie) over de ontwikkeling van innovatieve technologieën, op basis van de lessen die zijn geleerd tijdens de uitvoering van de projecten.

Workshops

Gemeenschappelijke organisatie van workshops, seminars, enz. tussen alle projecten of tijdens relevante externe evenementen op het gebied van de ontwikkeling van exploitatiestrategieën, het opstellen van bedrijfsmodellen en -plannen, en op het gebied van levenscyclusbeoordeling en duurzaamheidseffectbeoordeling.

Kennis

Uitwisseling van kennis en inzichten op het gebied van de ontwikkeling van Exploitatiestrategieën, Business Model en Plannen, en op het gebied van Life Cycle Assessment / Duurzaamheidseffectrapportage.

Informatie

Uitwisseling van informatie over de niet-technische barrières en de risico’s, in termen van het leveren van de technologische oplossingen aan de markt.