Het hoofddoel van het “AgroFossilFree”-project is de weg te effenen voor het fossielvrij maken van de EU-landbouw door de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen met behoud van de opbrengst en de kwaliteit van het eindproduct en vermindering van de milieueffecten. Om dit doel te bereiken zijn 5 specifieke doelstellingen vastgesteld:

Doelstelling 1

Beoordeling van de huidige energiesituatie in de EU-landbouw en identificatie van factoren die de innovatie en verspreiding van FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën beïnvloeden

Doelstelling 2

Identificatie en registratie van beschikbareTechnologies and Strategies van toegepaste onderzoeksresultaten tot marktoplossingen en verkenning van bestaande financieringsinstrumenten voor de-fossiliserende activiteiten.

Doelstelling 3

Samenwerking met alle relevante belanghebbenden in thematische groepen met gebruikmaking van interactieve fysieke en online methodologieën om op gemeenschappelijke basis ideeën te ontwikkelen voor fossielevrije energie- strategieën en technologieën voor integratie in landbouwsystemen op regionale en EU-basis.

Doelstelling 4

Oprichting van een AgEnergy-online platform met alle beschikbare FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën die door belanghebbenden kunnen worden beoordeeld, en het ter beschikking stellen van een beslissingsondersteunende toolkit om maatregelen en financieringsinstrumenten voor te stellen.

Doelstelling 5

Opstelling van beleidsrichtsnoeren op EU-, regionaal en nationaal niveau en bekendmaking daarvan om de zichtbaarheid te vergroten en de voorgestelde strategieën en technologieën in de nabije toekomst bij echte landbouwactiviteiten te promoten.