Afkorting

CEMA

Land

België

CEMA AISBL is de vereniging die de Europese landbouwmachine-industrie vertegenwoordigt. Met 10 nationale verenigingen vertegenwoordigt het CEMA-netwerk zowel grote multinationals als talrijke kleine en middelgrote ondernemingen die in deze sector actief zijn.

De sector omvat ongeveer 7.000 fabrikanten, die meer dan 450 verschillende soorten machines produceren met een jaarlijkse omzet van ongeveer 40 miljard euro (EU28 – 2016) en 150.000 directe werknemers. De CEMA-bedrijven produceren een grote diversiteit aan machines voor alle activiteiten op het veld, van zaaien tot oogsten, en ook machines voor het beheer van de veestapel. De missie van CEMA AISBL is te werken aan een evenwichtig wet- en regelgevend kader in de EU dat:

  • het concurrentievermogen van de industrie in Europa ondersteunt
  • de industrie in staat stelt slimme oplossingen te bieden om boeren wereldwijd te helpen op een betaalbare en duurzame manier voedsel te verbouwen
  • een beter begrip van de Europese landbouwmachine-industrie bevordert bij besluitvormers, regelgevers en belanghebbenden in de EU.

Het uitwisselen van kennis en het vergroten van het bewustzijn over precisielandbouwtechnieken in Europa zijn de afgelopen jaren stevig als prioriteit op de agenda van CEMA AISBL gezet (zie de meest recente beleidsprioriteiten). Om de voordelen van moderne landbouwtechnologieën voor de landbouw in de EU toe te lichten, coördineert CEMA AISBL regelmatig evenementen en conferenties op hoog niveau om experts uit de industrie, belangrijke EU-besluitvormers en vertegenwoordigers van landbouwers samen te brengen om hun standpunten te delen over de stand van zaken met betrekking tot precisielandbouw in Europa vandaag. De discussies over de knelpunten waarmee de precisielandbouw in Europa wordt geconfronteerd, hebben geholpen om de standpunten van de landbouwgemeenschap op één lijn te brengen en de beleidsopties te beoordelen, bv. GLB, financiering van onderzoek, landbouw 4.0, die een verdere invoering van de technologie in de Europese landbouw in de komende jaren sterk zouden kunnen bevorderen. Enkele van deze evenementen:

  • Slimme apparatuur voor duurzame landbouw – Precisielandbouw: meer produceren met minder. Europees Parlement, oktober 2013.
  • Boerderijbezoeken, 2015-2016.
  • Landbouw 4.0 – Smart Farming in the cloud, oktober 2017 en september 2016.
  • Slimme apparatuur voor duurzame landbouw, Europees Parlement, februari 2019.