Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee het project wordt geconfronteerd?

De wereldwijde landbouw is hoofdzakelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen om in het grootste deel van zijn energiebehoeften te voorzien en de landbouwproductiviteit te ondersteunen, zowel bij de teelt van gewassen in de volle grond als bij agrarische bedrijven in een gecontroleerde omgeving zoals glastuinbouw. Het hoge gebruik van fossiele brandstoffen en de achteruitgang van natuurlijke koolstofputten zijn in verband gebracht met de menselijke invloed op klimaatverandering. Het hoge gebruik van fossiele brandstoffen en de achteruitgang van natuurlijke koolstofputten zijn in verband gebracht met de antropogene impact die klimaatverandering veroorzaakt.

De industrie en onderzoeksinstellingen hebben nieuwe, fossielvrije-energie technologieën en strategieën (FEFTS) ontwikkeld voor een duurzamere energieproductie en -gebruik. In de landbouwsector gaapt er echter nog een diepe kloof tussen deze ontwikkelingen en de daadwerkelijke invoering en toepassing van de beschikbare instrumenten en praktijken door de landbouwers in de EU, vooral bij het grote aantal kleine en middelgrote producenten met beperkte toegang tot informatie.

shutterstock_1044200230

Hoofddoel van het project

Het hoofddoel van AgroFossilFree is het creëren van een kader waarbinnen kritische belanghebbenden zullen samenwerken om de momenteel beschikbare FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën in de EU-landbouw te evalueren en te bevorderen.

Wat zijn FEFTS?

Met FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën   worden de hulpmiddelen bedoeld die nodig zijn voor een schonere en efficiëntere energieproductie en gebruik in de landbouw.

De FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën worden gecategoriseerd op basis van de toepassing van de landbouwtechnologie. De twee hoofdcategorieën gaan over schone energieproductie en verbetering van de energie-efficiëntie, terwijl een hulpcategorie betrekking heeft op koolstofvastlegging.

Enkele voorbeelden van FEFTS

shutterstock_1129622285
0600
shutterstock_1392193139

Zonne-energie, Zonnewarmte, Windturbines, Warmtepompen, Biogas/biomethaanproductie, Omzetting vaste biomassa

shutterstock_337316813
shutterstock_734715346
shutterstock_617082044

Gebouwbeheersystemen (GBS), Efficiënt onderhoud van voertuigen, Technieken als precisielandbouw, Precisieveehouderij, Conserveringslandbouw

shutterstock_1696604602
shutterstock_1594305079
shutterstock_1463137478

Gewasrotatie, Bodembedekking, Geen / minimale grondbewerking, Nutriëntenbeheer, Gewasdiversificatie

Bijdrage aan EU-strategieën op hoog niveau

Het AgroFossilFree project zal bijdragen aan de High Level EU Strategieën (i.e. EU Green Deal en Farm to Fork strategie) aangezien het gericht is op het verminderen van het gebruik van fossiele energie in elk landbouwproces van wieg tot bedrijf, met behoud van opbrengst en kwaliteit van het eindproduct.