Afkorting

L & F

Land

Denemarken

L&F is een particuliere non-profit adviesorgaan, test- en onderzoeksvereniging die eigendom is van 30.000 Deense landbouwers. Zij slaat een brug tussen landbouwers en onderzoek in nauwe samenwerking met plaatselijke adviescentra voor de landbouw en is de belangrijkste Deense leverancier van vakkennis voor landbouwers en ook voor levensmiddelenbedrijven, overheden en landbouwscholen. In dit tweeledig systeem fungeert L&F als nationaal centrum voor 28 plaatselijke adviescentra in heel Denemarken, die georganiseerd zijn in het overkoepelende partnerschap Danish Agricultural Advisory Service, dat werk biedt aan 3.500 professionals. Ongeveer 650 daarvan werken bij L&F en 3/4 hebben een universitair diploma op het gebied van landbouw- en biologische wetenschappen; economie; bedrijfskunde; rechten; ICT en marketing. L&F is een allround instituut dat is onderverdeeld in 2 hoofdafdelingen: Innovatie en Bedrijfskunde. De afdeling innovatie omvat de afdelingen milieu, akkerbouwgewassen, veehouderij, economie, veredeling en genetica, biologische landbouw en landbouw van de toekomst. Zij is sterk gespecialiseerd in implementatie en verspreiding van kennis en innovatie direct naar adviseurs en boeren, maar ook naar bedrijven, universiteiten, overheid en gemeente. Grote inspanningen worden geleverd via het internet; social media en speciale informatie databases hebben meer dan 1 miljoen jaarlijkse bezoekers van professionele adviseurs en boeren.