Het Greefa-project is gericht op een nieuwe technologie voor verwarming, koeling, beheersing van de luchtvochtigheid en waterterugwinning in kassen, alsmede voor het drogen van landbouwprodukten, waarbij gebruik wordt gemaakt van thermo-chemische omzettingsprincipes die gebaseerd zijn op het gebruik van zoutoplossingen (thermochemische vloeistoffen).

HyperFarm is een Innovatieactie (IA)-project dat tot doel heeft gecombineerde agro voltaïsche (electrische) systemen te demonstreren, met dubbel grondgebruik voor de productie van gewassen en gelijktijdige stroomproductie. HyperFarm verenigt verschillende soorten actoren met het doel levensvatbare agrovoltaïsche bedrijfsmodellen te optimaliseren en de verkoopbaarheid van de producten te testen, door nieuwe innovatieve fotovoltaïsche (PV) technologieën, radicaal nieuwe gewasproductiesystemen, innovatieworkshops voor belanghebbenden, en onderzoek naar de acceptatie door burgers en consumenten, analyse van de publieke perceptie en adoptie door boeren in het project op te nemen. HyPErFarm ontwikkelt en demonstreert ook nieuwe manieren om de op de boerderij geproduceerde energie te gebruiken en te distribueren.

RES4LIVE is een Innovatieactie (IA)-project dat betrekking heeft op de aanpassing van duurzame-energietechnologieën en -machines en de demonstratie daarvan op grote schaal op bedrijfsniveau, waarvoor ondersteunende maatregelen nodig zijn met betrekking tot ruimtelijke ordening, infrastructuur, verschillende bedrijfsmodellen en marktorganisatie, trends die de landbouwer niet allemaal in de hand heeft.

RENAISSANCE project is een Innovatie Actie (IA) met als doel een community-gedreven schaalbare en repliceerbare aanpak te leveren, om nieuwe business modellen en technologieën te implementeren die schone productie en gedeelde distributie van energie in lokale gemeenschappen ondersteunen.

AgroFossilFree_square

Het AgroFossilFree-project heeft tot doel een kader te creëren waarbinnen kritieke belanghebbenden zullen samenwerken om de momenteel beschikbare FEFTS Fossielvrije-energie Technologieën en Strategieën in de EU-landbouw te evalueren en te promoten, teneinde het gebruik van fossiele brandstoffen in elk landbouwproces van begin tot eind op korte termijn te verminderen en op lange termijn te elimineren, met behoud van de opbrengst en de kwaliteit van het eindproduct.