Afkorting

LODR

Land

Polen

Het Landbouwadviescentrum van Lublin in Konskowola verstrekt landbouwadvies over activiteiten op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling, marktontwikkeling en plattelandshuishoudens, gericht op de verbetering van het inkomensniveau van agrarische bedrijven en de verbetering van het concurrerend vermogen van agrarische bedrijven, de ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden, alsmede de verhoging van de vaardigheden van boeren en andere bewoners van plattelandsgebieden. Het LODR in Końskowola is een onderdeel van het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Het heeft 326 werknemers, waaronder 250 landbouwadviseurs. Het werkgebied is het gebied van de regio Lubelskie. Als belangrijkste taak van ons bedrijf adviseren wij agrariërs in deze tijd over geïntegreerde productie waarbij klimaatverandering wordt tegengegaan. Wij beschikken over eigen veldproeffaciliteiten waar wij zelfstandig èn in samenwerking met onderzoeksinstituten, onderzoeksbedrijven veldonderzoek en waarnemingen verrichten.

 

We dragen de nieuwste landbouwkennis over door middel van training en introduceren innovatieve oplossingen in de landbouw: mechanisatie, bemesting, agrotechniek en gewasbescherming in de landbouwpraktijk. LODR adviseurs in Konskowola hebben uitgebreide kwalificaties en kennis op het gebied van landbouw. Zij zijn gespecialiseerd in verschillende gebieden van de landbouwproductie. Zij geven agro-technisch en economisch advies op het gebied van landbouwgewastechnologie, tuinbouw, ecologie van de productie-economie en het verwerven van Europese fondsen. Zij werken nauw samen met landbouwinstellingen, lokale overheden en wetenschappelijke instituten. Zij verbeteren voortdurend hun beroepskwalificaties. Wij organiseren opleidingen, cursussen, tentoonstellingen en voeren informatie- en publicatieactiviteiten uit.