AgroFossilFree is samengesteld uit 16 partners uit 9 landen (IR, NL, DE, DK, PL, ES, IT, BE en EL). Het project is gebaseerd op een “Multi Actor Approach”, waarbij in het consortium niet alleen wetenschappers en onderzoekers zijn opgenomen,