Afkorting

RESCOOP

Land

België

REScoop.eu is de Europese federatie van energiecoöperaties van burgers. Wij zijn een groeiend netwerk van 1500 energiecoöperaties en vertegenwoordigen meer dan 1 miljoen EU-burgers in de energietransitie. Onze leden zijn actief op het hele Europese continent en houden zich bezig met een breed scala aan activiteiten: energiecoöperaties starten specifiek projecten en diensten rond de productie van duurzame energie, energievoorziening, elektrische deelauto’s, energie-efficiëntie, buurtenergie, energieopslag en vraag- en aanbod respons. Via REScoop.eu, willen deze burgers en coöperaties hun stem laten horen in de Europese energiedebatten. Zij zijn het immers die zullen betalen voor de overgang naar een duurzamer energiesysteem.

REScoop.eu heeft vier welomschreven doelstellingen en wil de energietransitie naar een energiedemocratie versnellen.

· We vertegenwoordigen de stem van burgers en burger-energiecoöperaties bij Europese beleidsmakers;

· We ondersteunen actief de opstart van nieuwe energiegemeenschappen en bevorderen de samenwerking tussen hen;

· Wij ontwikkelen diensten rond business intelligence, betrokkenheid van gemeenschappen, financiering en e-mobiliteit;

· We promoten het coöperatieve bedrijfsmodel in de energiesector.

REScoop.eu werkt samen met AgroFossilFree om haar ervaring op het gebied van gemeenschapsbetrokkenheid en coöperatieve bedrijfsmodellen in te brengen, en om gemeenschapsprojecten op het gebied van energie van verschillende aard te ondersteunen in de verschillende stadia van de projectontwikkelingscyclus. Verder zullen we onze uitgebreide expertise en ervaring inbrengen over regelgevende en beleidsaspecten met betrekking tot de energiemarkt en energiegemeenschappen, expertise delen over betrokkenheid van gemeenschappen en coöperatieve bedrijfsmodellen (WP1 en WP2), het leiden van het in kaart brengen van de stakeholders (WP3), en de communicatie en implementatie-acties ondersteunen door middel van het delen van projectgerelateerde updates binnen ons netwerk van coöperaties en EU beleidsmakers (WP4 en WP5).