Openbare resultaten

D1.1 Verslag over de huidige stand van zaken betreffende het energiegebruik in de EU-landbouw

D1.2 Verslag over kader, methodologie en normen

D1.3 Verslag over de behoeften, innovatieve ideeën en belangen van de landbouwers

D1.4 Multimediamateriaal

D2.2 Verslag over wetenschappelijke papers over FEFTS

D2.3 Verslag over wetenschappelijke papers over FEFTS (eerste update)

D2.4 Verslag over wetenschappelijke papers over FEFTS (2e update)

D2.5 Verslag over de resultaten van onderzoeksprojecten betreffende FEFTS

D2.6 Verslag over de resultaten van onderzoeksprojecten betreffende de FEFTS (eerste actualisering)

D2.7 Verslag over de resultaten van onderzoeksprojecten op het gebied van FEFTS (2e actualisering)

D2.8 Verslag over industriële FEFTS-oplossingen

D2.9 Verslag over industriële FEFTS-oplossingen (eerste actualisering)

D2.10 Verslag over industriële FEFTS-oplossingen (2e actualisering)

D2.11 Opleidings- en adviseringsmateriaal voor FTS

D2.12 Opleidings- en adviseringsmateriaal voor de FEFTS (eerste actualisering)

D2.13 Opleidings- en adviseringsmateriaal FEFTS (2e actualisering)

D2.14 Beschikbare financieringsinstrumenten in de EU-landbouw

D2.15 Beschikbare financieringsinstrumenten op het gebied van landbouw in de EU (1e actualisering)

D2.16 Beschikbare financieringsinstrumenten in de EU-landbouw (2e actualisering)

D3.1 Verslag over het in kaart brengen van netwerken/groepen over FEFTS

D3.2 Verslagen van online workshops

D3.3 Verslag van de regionale workshops

D3.4 Verslag van de transnationale workshops

D3.5 Verslag van het evenement

D3.6 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek inzake FEFTS

D3.7 Verslag over vastgestelde beleidshiaten en beleidsrichtsnoeren

D4.1 Netwerkfaciliteit

D4.2 Virtueel proefveld en samenwerkingsinstrument

D4.3 Werkset voor besluitvormingsondersteuning

D4.4 Verslag over online inhoud

D4.5 Toolkit voor besluitvormingsondersteuning (update)

D4.6 Verslag over online inhoud (update)

D5.1 Verspreidingsstrategie

D5.2 Materiaal voor verspreiding

D5.3 Verslag over evenementen en algemene verspreidingsactiviteiten

D5.4. Verslag over evenementen en algemene verspreidingsactiviteiten (eerste actualisering)

D5.5. Verslag over evenementen en algemene verspreidingsactiviteiten (2e actualisering)

D5.6 Verslag over de band tussen AgroFossilFree en EU-initiatieven

D5.7 Eerste reeks praktijkabstracts

D5.8 Tweede reeks praktijkverslagen

D6.1 Handbook projectbeheer

D6.2 Data management plan en begeleidingspakket

D6.3 Data management plan & begeleidingspakket – update

D6.4 Notulen kick-off bijeenkomst

D6.5 2 Notulen

D6.6 3 Notulen

D6.7 4 Notulen

D6.8 5 Notulen

D6.9 6 Notulen