AgroFossilFree bestaat uit 6 Werkpakketten. De eerste vier hebben betrekking op de kernactiviteiten van het project, terwijl de andere twee overkoepelend zijn (Communicatie/Verspreiding & Beheer)

WP1 omvat alle activiteiten om de huidige status van het energiegebruik in de EU-landbouw te evalueren en de behoeften en interesses te beoordelen voor fossielvrije energie-technologieën en strategieën die in de toekomstige landbouw kunnen worden toegepast en de verspreiding van deze innovaties binnen de sociale systemen.

WP1

Huidige status van het energiegebruik in de EU-landbouw en identificatie van factoren die de toepassing van innovatie en de verspreiding van FEFTS beïnvloeden

WP2

Registreren van beschikbare FEFTS en financieringsinstrumenten in de EU-landbouw

WP2 zal de beschikbare fossielvrije energie-technologieën en strategieën en de beschikbare financieringsinstrumenten in de Europese landbouw inventariseren en de ontwikkeling ervan in de tijd analyseren.

WP3 zal voortbouwen op de resultaten van WP1 en WP2, interactieve en multi-actor innovatie op regionaal niveau genereren, grensoverschrijdende samenwerking ondersteunen en de duurzaamheid en koppelingen van het interregionale multi-actor netwerk voor fossielvrije energie-technologieën en strategieën met het EIP-AGRI en andere EU-brede initiatieven, zoals EERA, waarborgen. In dit WP zullen door het EIP-AGRI vereiste praktijkbeschrijvingen en beleidsnota’s/richtsnoeren voor een grotere toepassing van FEFTS in de EU-landbouw worden geproduceerd.

WP3

Interactieve multi-actor innovatienetwerken, raadpleging en ontwikkeling van beleidsrichtlijnen over de toepassing van FEFTS in de EU-landbouw.

WP4

AgEnergy Online Platform.

Het “AgEnergy Platform” zal worden gecreëerd en gevuld met WP1, WP2 en WP3 resultaten. WP3 en WP4 zijn nauw verbonden, omdat het AgEnergy Platform de betrokkenheid van stakeholders bij de workshops zal bevorderen, hun feedback zal verzamelen en de oprichting van een AgroFossilFree virtuele gemeenschap zal ondersteunen.

Een verspreidings- en communicatiestrategie zal worden gedefinieerd om de zichtbaarheid van de projectresultaten en de betrokkenheid van de stakeholders op regionaal, nationaal en Europees niveau te ondersteunen, om zo de impact te maximaliseren en de duurzaamheid van de projectresultaten na afloop te garanderen. De partners zullen interactieve verspreidings- en communicatieactiviteiten uitvoeren gedurende het hele project.

WP5

Verspreiding en communicatie

WP6

Project Management

WP6 zal zorgen voor een degelijk administratief, financieel en risicobeheer van het project.