Afkorting

TTA

Land

Spanje

Trama TecnoAmbiental

Trama TecnoAmbiental, S.L. (TTA), met hoofdkantoor in Barcelona, is een internationaal ingenieurs- en adviesbureau van kleine omvang dat sinds 1986 actief is op het gebied van duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie om armoede uit te roeien en welvaart te bevorderen. TTA heeft een erkende staat van dienst op het gebied van de levering van elektriciteitsdiensten aan afgelegen gebieden en zijn ervaren in het lokaal toepassen van energie-systeemontwerp, techniek, implementatie en bedrijfsmodellen, alsmede op het gebied van passende beleidsontwikkeling en planning. TTA werkt ook aan O&O met betrekking tot rurale elektrificatie en heeft zijn eigen technologie ontwikkeld voor elektriciteitsbeheer, -regeling en -transformatie, aangepast aan individuele en collectieve installaties.

 

Als pionier op het gebied van micronetwerken van verschillende omvang en type biedt TTA integrale adviesdiensten voor alle fasen van programma’s en elektrificatieprojecten op basis van duurzame energie (opwekking en fotovoltaïsche (PV) hybride micronetwerken, windenergie, ea., met opslag), met inbegrip van turn-key,- identificatie, conceptontwikkeling, haalbaarheids- en levensvatbaarheidsstudies, ontwerp en technische ontwikkeling, opstelling van technische specificaties en aanbesteding, impactstudies op het elektriciteitsnet, aanbesteding en gunning, uitvoerings- of bouwtoezicht, implementatie, inbedrijfstelling, monitoring, alsook exploitatie- en onderhoudsdiensten , monitoring en belangenbehartiging. Bovendien bestrijkt zijn expertise alle sectoroverschrijdende aspecten – milieu, instellingen, regelgeving, economie, financiën en sociale aspecten. TTA’s uitvoering van meer dan 150 projecten in de afgelopen 10 jaar toont de vaardigheden, flexibiliteit en sterke technische achtergrond van zijn zeer gemotiveerde, multidisciplinaire team, evenals de vaste overtuiging van het bedrijf om diensten en oplossingen van hoge kwaliteit te leveren die technisch, sociaal en ecologisch optimaal zijn, waarbij de behoeften van zijn klanten worden geïntegreerd en geharmoniseerd met die van alle betrokken partijen.

 

TTA voert wereldwijd talrijke projecten en studies uit in meer dan 60 landen, in verschillende geografische regio’s, voor diverse particuliere en openbare klanten, zoals: projectontwikkelaars, aannemers, particuliere ontwikkelaars, elektriciteitsbedrijven, regeringen, grote multilaterale en bilaterale financieringsinstellingen: Wereldbank, IFC, UNDP, UNOPS, UNIDO, Global Energy Facility (GEF), UNESCO, UNICEF, Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Europese Commissie. AECID (Spaans Agentschap voor Samenwerking en Internationale Ontwikkeling), GIZ, heeft het bedrijf bevestigd tot een referentiepunt in zijn vakgebied. Zo heeft het erkenning gekregen van deze instellingen. Bovendien biedt TTA ook gerichte opleidingen aan voor belanghebbenden in de off grid-sector en heeft het verschillende projecten voor capaciteitsopbouw voorbereid en uitgevoerd, onder meer voor ECREEE, UNIDO, UNDP, Wereldbank, nationale regeringen en NGO’s.