3-letnie CSA (począwszy od października 2020)

2 miliony euro finansowania z programu Horyzont 2020

16 partnerów z 9 krajów UE

8 ośrodków innowacji (Innovation Hubs)

0
Platforma AgEnergy
0
interaktywne wielopodmiotowe warsztaty innowacji organizowane w każdym ośrodku
0
warsztaty międzynarodowe
0
spotkanie brokerskie

ocena potrzeb 400 rolników

zidentyfikowanie i skategoryzowanie 1700 FEFTS

1 Wytyczna dotycząca polityki bezemisyjnego rolnictwa UE

50 abstraktów opisujących praktyki oparte na FEFTS (20 dotyczących upraw polowych, 10 szklarniowych, 20 zwierząt hodowlanych)

10-25 nowatorskich FEFTS o potencjale wykorzystania (dla regionu)

800 FEFTS umieszczonych na Platformie AgEnergy

shutterstock_681500482