AKRONIM

AGENSO

KRAJ

Grecja

STRONA INTERNETOWA

AGENSO to innowacyjna firma, ktrórej zespół tworzą wysoce zmotywowani i wykwalifikowani ludzie z dużym doświadczeniem badawczym zdobytym na uniwersytetach, w firmach i projektach europejskich. AGENSO to firma typu spin-off, która powstała z bardzo dynamicznego zespołu z Uniwersytetu Rolniczego w Atenach, a jej głównym celem jest wykorzystanie pomysłów badawczych i produktów, które powstały ajko rezultat wieloletniego zaangażowania w projekty unijne i krajowe. Nasi pracownicy posiadają tytuły magisterskie i doktoraty z inżynierii rolniczej, technologii informacyjnej i zarządzania środowiskiem oraz mają doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych instytutach badawczych i na uniwersytetach (Centrum Badań i Technologii, Hellas (CERTH), Uniwersytet Rolniczy w Atenach (AUA), Centrum Odnawialnych Źródeł i Oszczędzania Energii (CRES)).

 

Doświadczenie naszego zespołu obejmuje usługi z zakresu Rolnictwa Precyzyjnego (PA) i rozwiązania ICT oraz specjalizuje się w promocji badań i usług w obszarach zrównoważonej produkcji i zaawansowanych technologii dla rolnictwa. Personel AGENSOS uczestniczył dotąd w ponad 38 unijnych i krajowych projektach badawczych (7PR, Horyzont 2020, ERANET ICT-AGRI i Future Internet Accelerators) i utrzymuje bliską wspólpracę z odpowiednim sektorem rolnictwa, organizacjami rolników i instytutami badawczymi w zakresie usług zewnętrznych i transferu technologii. AGENSO uczestniczy obecnie w 8 projektach w ramach programu „Horyzont 2020”, 5 projektach ICT-AGRI i 6 krajowych projektach dotyczących rozwoju rozwiązań ICT i oprogramowania dla rolnictwa i środowiska. Ponadto portfolio AGENSO obejmuje rozwój robota rolniczego i wielu aplikacji. Oferuje również usługi rolnictwa precyzyjnego rolnikom indywidualnym i spółdzielniom rolniczym.